АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина IV, брой 6, 2016

Био земеделието е немислимо без съвременни технологии и машини

Разговор с д-р Стойко Апостолов, Управител на Фондация Биоселена

Био земеделието е немислимо без съвременни технологии и машини

В началото, бихте ли представили накратко фондация Биоселена?
Фондация Биоселена е българска нестопанска организация с основна мисия развитие на биологичното и устойчивото земеделие в България. Фондацията е основана през 1997 година от Научен институт по биологично земеделие - FIBL, Швейцария. Екипът ни е малък – имаме 6 човека на постоянен договор, при нужда ползваме външни експерти от България и Европа. Имаме три офиса – в Карлово, Габрово и София, но сме мобилни – работим с фермери и преработватели от цялата страна.

Основните ни дейности са индивидуални консултации, професионално обучение, трансфер на ноу-хау, тестване на научни постижения в реални условия във фермите. Имаме клиенти, които обслужваме вече 15 години със съвети, периодични посещение и наблюдение на насажденията, животните, продукцията, процесите на производство и преработка.

Какви са инициативите, по които работите в момента?
Биоселена вече 20 години е синоним на новаторски подход, генератор на добри идеи, които прерастват в успешни бизнес модели и национални приоритети.

През 1996 година хората, които вярваха в бъдещето на био земеделието в България, се събирахме в един микробус. Днес вече имаме 6000 сертифицирани оператори и 20 млн. евро годишни плащания към био производителите.

Когато през 2001 година започнахме нов проект за спасяване на българските местни породи, много от хората в администрацията и науката смятаха, че това не е наша работа, а на научните институти. Малкото останали собственици на редки породи живееха със спомени от времето, когато държавата им е изкупувала животните на по-високи цени. Днес вече в електронния регистър на ИАСРЖ има 112000 животни от 33 породи, които са под селекционен контрол и получават подпомагане.

През 2008 година заедно с още 6 български НПО подехме една нова инициатива за разрешаване на животновъдни ферми да преработват и да продават директно продуктите от животните (мляко, месо, пчелен мед, яйца) до краен потребител. Тази инициатива също е на път да се превърне в работещ и успешен модел. Вече имаме национално законодателство, национални мерки за подпомагане, както и повече от 800 фермери, регистрирани за директни доставки.

Работим и по темата за енергийна ефективност във фермите, за хигиената на млякото. Най-новият ни проект е съвместен с още 13 държави от ЕС и работим за създаване на онлайн платформа, в която био фермери от цяла Европа ще могат да общуват, да търсят и предлагат решение на специфични проблеми при отглеждането на растенията (торене, почвено плодородие, плевели, болести и неприятели, сортове и т.н.). Платформата предлага онлайн превод, така че български био производител на зеленчуци например да може да си пише с френски био производител без и двамата да говорят общ език.

Как фондацията вижда съвместяването на модерните агротехнологии с биологичното земеделие?
Био земеделието е немислимо без съвременни технологии и машини. Голяма грешка допускат фермерите, които работят на принципа „Спирам да пръскам и съм био“. Забраните за използване на химически торове, препарати за растителна защита и хербициди в БИО земеделието са основния двигател за разработване на нови машини и технологии. От 2011 година участваме в най-голямото изложение за технологии в Европа TECH & BIO във Валанс, Южна Франция. Там се представят нови технологии, като се започне от най-съвременни машини за почвообработка, адаптирани за конска тяга и се стигне до роботи, които окопават салати и самоходни платформи за плевене, задвижвани от енергията на Слънцето.

За съжаление тези машини като че ли никой не ги предлага и никой не ги търси на изток от Будапеща. Щригелната брана е най-простата машина, която можете да намерите във всяка една био ферма на Запад, в България с малки изключения е непозната. Време е вече и нашите био фермери да инвестират в съвременни машини и технологии!Реклама