АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина V, брой 1, 2017

Интегрирани софтуерни решения в животновъдствотоИнтегрирани софтуерни решения в животновъдството

Глобализацията има мощно въздействие върху конкуренцията в животновъдството. Навсякъде загрижеността за високо качество на продуктите, стимулира животновъдите да търсят п ...

Оградите в селското стопанствоОградите в селското стопанство

Изграждането на огради в селското стопанство е един от най-належащите проблеми на собствениците на съответните територии. Те позволяват да се реши вътрешната организация ...

Лични предпазни средства в растениевъдството

Работата в областта на растениевъдството може да бъде опасна за живота и здравето. Служители в земеделски производства, могат да бъдат изложени на риск от трудови злополу ...

Технически иновации на EIMA 2016Технически иновации на EIMA 2016

EIMA International е Международно изложение на машини за селското стопанство и градинарството, което се провежда на всеки две години. Създадено е през 1969г. от FederUnac ...