АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина V, брой 1, 2017

Българският фермер е над равнището на колегите си от други страни

Разговор с г-н Веселин Петков, Мениджър Растителна защита в ДюПон

Българският фермер е над равнището на колегите си от други страни

Уважаеми г-н Петков, по традиция в началото на новата година правим равносметка на отминалия сезон и отправяме поглед към новия. Затова бихте ли се спрели накратко на това с какво 2016 беше по различна за ДюПон в България?
Бих определил 2016 като поредната успешна година за ДюПон Растителна Защита. Предложихме на земеделските производители пет нови продукта, които бяха много добре приети и смятаме, че ще се наложат като ключови на пазара през следващите години. Останахме верни на принципите и стремежа си да предлагаме висококачествени и ефективни решения, да разчитаме на високия професионализъм на екипа ни от търговски представители и консултанти, които са в непрекъсната връзка с нашите клиенти, опитвайки се да решават по най-обективен и комплексен начин техните проблеми.

Смятаме, че както рентабилността, така и спазването на добрата земеделска практика, помагаща за постигане на отлични резултати, са важни за земеделските производители и в тази връзка през 2016 година пуснахме на пазара три пакета за цялостна защита на житните култури. Продуктите, предлагани от ДюПон, могат да бъдат включени заедно в цялостна програма за опазване на житните култури от широколистни плевели и болести. Благодарение на гъвкавия момент на приложение на фунгицидите, тези програми могат да бъдат разработени така, че да отразяват специфичните особености на всяко поле, като вземат под внимание климатичните условия, инфекциозния натиск, степента на заплевяване и момента на третиране.

В основата на тези пакетни предложения беше хербицидът Гранстар® Супер. Освен вече наложилия се и добре познат на земеделските производители фунгицид Кредо™ 600 СК, през пролетта на 2016 ДюПон излезе на пазара с два нови продукта – Аканто™ 250 СК и Аканто™ Плюс. Те продължават внедряването на новата висша класа фунгициди, които ДюПон въвежда на пазара. След Кредо™ 600 СК това са най-новите ни предложения, получили регистрация при житни (пшеница, ечемик, ръж, овес и тритикале) срещу най-вредоносните болести при тези култури.

Освен при житните култури се радваме на изключително добро представяне на продуктите ни при царевица. Принципал™ и Принципал™ Плюс 66,5 ВГ са нашите ефективни и адаптирани към очакваните плевели решения за вегетационна борба при царевицата. Тези решения позволяват унищожаването на плевелите след тяхното поникване на полета, където не са използвани почвени хербициди или те не са оказали ефект поради различни фактори. В борбата с неприятелите при царевицата инсектицидът Кораген™ 20 СК отново доказа, че е следващото ниво в борбата с царевичния стъблопробивач, един неприятел, който ние наричаме “невидима заплаха”. Благодарение на нашата програма за мониторинг и определяне на моментите за борба с неприятеля, все повече земеделци, отглеждащи професионално и интензивно царевица разбраха, че царевичният стъблопробивач е голям проблем за достигането на потенциала на добива и осъзнаха необходимостта от борбата с него.

При рапицата през тази година за пореден път земеделските производители се убедиха в преимуществата на нашия инсектицид Авант® 150 ЕК. В сравнение с други регистрирани инсектициди при рапица Авант® 150 ЕК с новия си начин на действие осигурява дълготрайна защита с едно третиране до 20 дни – приложен във фаза жълт бутон, като защитава растенията и по време на цъфтеж. По този начин земеделските производители спестяват време и разходи за повторно пръскане.

Какво ново ще предложи фирмата на българските фермери през предстоящата 2017 година?
През тази година нашият добре познат и доказал се в практиката фунгицид Аканто Плюс получи официална регистрация и в културите слънчоглед и рапица.

През 2017 година ще предложим на земеделските производители пет пакета за контрол на широколистните плевели и болестите при житни култури. Отново целта ни е да дадем възможност за гъвкаво приложение в зависимост от специфичните особености на всяко поле, климатичните условия, инфекциозния натиск, момента на третиране и индивидуалните практики. В първите два пакета Гранстар® Супер е комбиниран с фунгицидите Кредо™ 600 СК и Аканто™ Плюс. И двата фунгицида могат да бъдат използвани както за първо, така и за второ фунгицидно третиране в зависимост от инфекциозния натиск и търсените резултати.

И през 2017 ще предлагаме нашия пакет за първо третиране Гранстар® Супер + Аканто™ 250 СК + Талиус® 20 ЕК. Препоръчваме този пакет да се използва при благоприятни условия за развитието на заболявания, както и при вече проявени симптоми от брашнеста мана, в случай на гъсти посеви и при чувствителни сортове. Добавянето на Талиус® 20 ЕК в тази комбинация превантивно или в начален етап от развитие на болестите допълва спектъра от болести, от които защитава Аканто™ 250 СК и осигурява дълготрайна защита. От друга страна, поради изразения мощен физиологичен ефект на Талиус® 20 ЕК се активират гените, отговарящи за имунните процеси в растението, като така допълнително се засилва автоимунната му защита.

Най-новото през 2017 са пакетите, които предлагаме за вече наложилата се в практиката стандартна технология на отглеждане, с две третирания с фунгицид рано през пролетта, заедно с хербицида и по-късно във фаза флагов лист до изкласяване. За първо фунгицидно третиране земеделските производители могат да избират между фунгицидите Аканто™ 250 СК или комбинацията Аканто™ 250 СК + Талиус® 20 ЕК в зависимост от инфекциозния фон. За второ третиране при тази програма е подходящо използването на Кредо™ 600 СК (150 мл/дка) или Аканто™ Плюс. И двата продукта са мощни фунгицидни комбинации срещу целия спектър от гъбни болести, които гарантирано ще осигурят ефективна и дълготрайна защита на флагов и подфлагов лист и генеративните органи на житната култура. Важно е да се отбележи и силното физиологично действие, което пикоксистробин осигурява в тази фаза. Благодарение на него културата се запазва по-дълго време зелена и натрупва допълнително биомаса, подобрява се усвояването на азота и устойчивостта на недостиг от влага, активират се собствените защитни сили на растението при стресови ситуации.

При закупуване на всеки един от предложените пакети, земеделският производител получава по-ниска цена за фунгицида през целия сезон.

През 2017 година пускаме на пазара и нов хербицид в царевица. Ариго™ ВГ е широкоспектърен хербицид, който осигурява пълен контрол на житни и широколистни плевели при царевица само с едно третиране и ниска доза. Ариго™ ВГ е надежден, сигурен и гъвкав хербицид с широк интервал на приложение. В допълнение на изброените свойства този модерен продукт е комбинация от активни вещества с различен начин на действие, което помага при управлението и предотвратява възникването на резистентност.

Основните предимства, които този продукт притежава, са възможността с едно третиране да бъдат контролирани икономически важните житни и широколистни плевели, включително и устойчиви на повечето хербициди в царевица. Ариго™ ВГ позволява едновременна борба с поникналите към момента на пръскането плевелни растения, както и чрез почвеното си действие предотвратява вторично заплевяване с едногодишни плевели.

За постигане на максимален ефект Ариго™ ВГ трябва да се прилага в доза 33 г/дка с 0,1% Тренд® 90 в ранни фази на активно растящите плевели (1 - 3 лист на житните и 2 - 4 лист на широколистните плевели). Благодарение на високата си селективност, той може да бъде прилаган и в късни фази от развитието на царевицата – до 8-ми лист. Ариго™ ВГ няма ограничение за последващите култури.

През 2017 година излизаме на пазара и с нов хербицид за ориз. Гъливер™ 50 ВГ е системен, селективен вегетационен хербицид за контрол на житни и широколистни плевели при тази култура. Гъливер™ 50 ВГ може да се прилага в доза 4-5 г/дка заедно с прилепител Тренд® 90 в 0,1% при ориз, който се отглежда както на мокри и преовлажнени почви, така и на почви, покрити с 8-10 см вода. Продуктът се прилага от 3-ти лист до фаза братене на ориза, обикновено между 4-ти лист и средата на братене. За контрол на видове просо (Echinochloa spp.) препоръчваме дозата от 5 г/дка, като максимална ефикасност се постига, когато се третира от 3-ти лист до начало на братене за ориза, отглеждан потопен във вода и от 5-ти лист до началото на братене за ориза, отглеждан на преовлажнени почви.

Друг продукт, който ще предложим на земеделските производители през 2017 година, е Корсейт™ 60 ВГ – фунгицид с активно вещество симоксанил за контрол на мана при зеленчуци и картофи. Продуктът е с превантивно, проникващо и лечебно действие, дава възможност за гъвкаво приложение и комбинация с други продукти на база чиста мед (меден хидроксид, меден оксихлорид) или манкоцеб.

На какви допълнителни инициативи и услуги предвиждате да акцентирате?
През 2017 година ще продължим с организацията на семинарите и откритите дни, които бяха високо оценени през последните години. Още в началото на годината стартираме с провеждането на срещи с наши клиенти от основните земеделски райони в страната. Там ще ги запознаем с новото, което ще предложим през тази година, ще им дадем възможност лично да се срещат с нашите търговски представители и консултанти и да получат необходимите им информация и препоръки.

През 2017 година увеличаваме броя на локациите, където ще представим в реални условия нашите продукти при пшеница, царевица, слънчоглед и рапица. Продължаваме с традицията заедно с колегите от ДюПон Пионер да показваме в полеви условия както ефективността и предимствата на нашите продукти, така и хибридите на Пионер, световно известни със своите качествени показатели, адаптирани за условията на България. Това са два от основните елемента на технологията за отглеждане на култури, което води до по-голям интерес от страна на фермерите.

И през 2017 година ще продължим с проекта, проследяващ разпространението на царевичния стъблопробивач. Целта е все повече земеделски производители да бъдат запознати с този проблем и възможностите за справяне с него. Ще продължим и с опитите, оценяващи ефекта върху добива след приложение на Кораген™ 20 СК, като целта е в реални условия да покажем ползите от използването на продукта. Целта ни е да разширим мрежата от феромонови уловки и да включим повече производители. Така ще можем да съберем допълнителна информация за разпространението и степента на вреда на царевичния стъблопробивач и нощенките и ще можем да помогнем на земеделските производители, при които тези неприятели се срещат, да се справят с тях чрез извеждане на защита в точния момент. Всеки производител на царевица, който има интерес да се включи в този проект, може да се свърже с нашите регионални представители и консултанти за повече информация.

Като глобална компания как виждате развитието на земеделието у нас в технологично отношение? Бихте ли коментирали какви са достиженията и какво още предстои да се направи?
Моето лично мнение е, че българският фермер е дори над равнището на колегите си от другите страни, основно поради факта, че за да бъде конкурентен със своята продукция основната предпоставка е да се стреми да получава максимум добив. А това няма как да стане без да инвестира в интензивно земеделие, което е немислимо без внедряване на съвременни технологии в т.ч. и висококачествени, ефективни продукти за растителна защита, притежаващи нови свойства и добавена стойност. Това още повече важи за ситуацията през 2016 с ниските изкупни цени на продукцията и тенденцията това да продължи и през 2017.

В заключение, като цяло, какви очаквания имате за предстоящата година?
Надявам се да е по-добра година за земеделските производители от тази, която отмина. Най-вече по отношение на това усилията им да бъдат материализирани от по-високи добиви, които от своя страна да им осигурят една добра доходност. Защото финансовите резултати от земеделието имат пряко отражение върху брутния икономически растеж на българската икономика. Бих искал да пожелая на всички наши клиенти и партньори една здрава, добивна и доходна 2017 година.