АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина V, брой 1, 2017

Въведохме нова система, която облекчава труда и осигурява по-добро и комплексно обслужване на клиентите

Разговор с инж. Здравка Атанасова, Управител на Адара Инженеринг ЕООД

Въведохме нова система, която облекчава труда и осигурява по-добро и комплексно обслужване на клиентите

В началото на нашия разговор нека се спрем по-конкретно върху изминалата година. Как премина тя за Адара?
Изминалата година беше доста ползотворна и успешна за Адара Инженеринг ЕООД. Успяхме да развием сервизната си дейност, като акцентирахме върху сервизирането на вакуумните помпи. Разширихме сервизната база, подобрихме оборудването и увеличихме сервизния автопарк, което доведе до повишаване на бързината и качеството на предлаганите от нас сервизни услуги. Екипът ни също се разрасна, което бе наложено от изискванията на пазара. Но това не е за сметка на качеството. За да постигнем целите си максимално добре, се наложи да подобрим организацията във фирмата и затова въведохме нова система, която облекчава нашия труд и осигурява по-добро комплексно обслужване на клиентите ни.

Бихте ли разказали малко повече за продуктите, които намират приложение в селското стопанство? Какви новости има сред тях?
Основен технологичен процес в растениевъдството е напояването – около 70% от ресурса на чистата вода на планетата. В този отрасъл развитието на техниката за добиване, пренос и поливане е в посока на постоянно намаляване на разходите чрез повишаване ефективността на задвижването на помпите и помпените системи. Също така се работи в насока за постоянно усъвършенстване на механичните и хидравлични конструкции на съоръженията. Не е изключение и поведението на световния лидер в производството на помпи и помпени системи GRUNDFOS, които предлагат изключително богата гама помпи и помпени системи.

Помпите за подпочвени води от серия SP са изработени от висококачествена неръждаема стомана. Заедно с техните разновидности с вградени или външни честотни регулатори, те осигуряват дебити до 470m3/h и напори до 670m. Характерни черти за серията са високата ефективност, дългият експлоатационен период, множеството принадлежности за управление и защита, с приложения както в големи, така и в малки стопанства и ферми.

Хоризонталните едностепенни и вертикалните многостепенни помпи от сериите NB, NBG, NK, NKG, CR, както и техните разновидности с вградени или външни честотни регулатори, могат да се използват за водоснабдяване и напояване от открити водоизточници. Помпите от сериите NB, NBG, NK, NKG работят в области на дебит до 1000m3/h и напори до 160m, а тези от CR серията - до 180m3/h и напори до 250m.

В оранжерийното производство намират приложение помпите за отопление и климатизация от серии ТР, MAGNA3, MAGNA1, както и най-новите попълнения – интелигентни помпи с вградени честотни регулатори от серии TPE3 и TPE2. С помпи на фирма GRUNDFOS се изграждат автоматизирани дъждовални напоителни системи, системи за изкуствена мъгла и системи за капково напояване. Сериозно присъствие на помпи GRUNDFOS има при отвеждането и обработката на отпадни води в процесите на преработка на селскостопанска продукция, както и в процесите на дозиране.

Друга основна технология използвана в модерното селско стопанство е вакуум технологията – доилни апарати, пневмо транспорт, опаковка и пакетиране на готова продукция, обработка на кожи и други. Световен лидер в проектиране и производство на вакуум помпи и системи е немската фирма BUSCH. Те предлагат множество вакуум помпи и системи, които работят на различни принципи в широки диапазони – роторно-лопаткови маслени и сухи вакуум помпи, вакуум помпи с воден пръстен, лобово-палцеви, въздуходувки и други. Относително голям е дялът на специализираните химически помпи на италианската фирма ARGAL в процесите на производство, смесване, транспортиране и пълнене на торове, препарати и пестициди, както и в процесите по преработка на селскостопанска продукция. Със своята надеждна и здрава конструкция, с иновативните материали за изработка, както и с комбинацията от електро и пневмо задвижвания и механични куплирания, помпите на ARGAL обезпечават търсените хидравлични параметри. Те осигуряват безопасност за обслужващия персонал и опазват от замърсяване на околната среда.

Как успявате да осигурите по-голямо удобство и високо качество на своите сервизни услуги?
Сервизните ни услуги станаха доста по-мобилни и навременни. Имаме екипи за посещение на място в рамките на работния ден, разполагаме с необходимия инструментариум, както и със складова наличност на всички често използвани резервни части. Ако е нещо специфично, доставката му е в рамките на един-два дена, което е предимство за клиента. Благодарение на нашата бърза реакция, би могъл да си спести загуби. Още едно предимство е, че от миналата година отдаваме помпи под наем. В случай че на клиента му се налага да изчака доставка на ново съоръжение, тази услуга му помага да не спира производствения си процес, а води до бързо отводняване на засетите му площи, до отопление на кравефермата и прочие. Така имаме реална възможност да овладеем ситуацията в най-кратък срок и да решим проблема като цяло.

Върху какво планувате да акцентирате в селското стопанство през новата година?
През новата година смятаме да се съсредоточим върху обхващането на все по-големи селскостопански райони. Също така ще продължим да работим върху бързината на реакциите от наша страна. Няма да спрем да полагаме усилия и в по-доброто презентиране и обучение на клиентите си. Разбира се, плануваме все по-голямо разширяване на продуктовата ни гама, например с подвижни агрегати и компресори. Всичко това е с цел да задоволим прогресивно нарастващия интерес към помпите, които са подходящи за нуждите на селското стопанство.