АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина V, брой 1, 2017

Етерично-маслените култури искат много грижа и любов

Разговор с г-н Методи Стефанов, Мениджър маркетинг и суровини в Интермед 1 ЕООД

Етерично-маслените култури искат много грижа и любов

Бихте ли представили накратко Интермед 1?
Интермед 1 е семейна фирма, основана през 1997г. от брат ми Димитър Стефанов, като след завършване на образованието си и аз се присъединих. За 20 години натрупахме много опит, допуснаха се много грешки, от които се поучихме и извадихме само позитиви. През 1997 първото произведено розово масло бе едва няколко килограма, а първата сделка беше от 100 грама. През 2017 вече се нареждаме между основните преработватели и търговци на етерични масла в света. През тези години многократно сме били новатори и хора, които задават тенденциите в бранша. Първи експериментирахме в биологичното отглеждане на етерично-маслени култури на големи площи и натрупахме безценен опит в това. Първи преминахме към 100% биодинамично отглеждане на същите, което ни нареди в единиците такива в световен мащаб, а за някои култури като маслодайната роза - и единствени. Направихме сортоподдръжка на основните български сортове лавандула, отличаващи се с най-високо качество, и ги сложихме в биологично сертифицирани разсадници. Това доведе до високо качество на крайния продукт, различно от масовото предлагане. От няколко години работим в оптимизирането на производствения процес по култивиране и създаване на разсади за медицински и етерично–маслени култури.

Бихте ли разказали повече за маслодайните култури и билки, които предлагате?
Извън маслодайната роза и лавандулата предлагаме разсади и технологии за отглеждане на маточина, различни видове лайка - римска, немска и други подвидове, бял равнец, ангелика, безсмъртниче, жълт кантарион, валериана и други медицински и ароматни култури. Ежегодно разнообразяваме и експериментираме с нови култури в различни региони докато се намери точното им климатично-почвено място за развитие и най-добри добиви. От няколко години въведохме и производството на разсад в тарелки. Разсадите ни са по-скъпи от средните на леха, но предимствата са несравними и производителите се убедиха, че скъпото излиза евтино, след като миналата година клиентите, насадили маточина, изкараха една реколта повече и имаха 100% прихващане в сравнение с алтернативните разсади.

Какво трябва да знаят фермерите, които сега се ориентират към отглеждане на маслодайни култури?
Етерично-маслените и ароматните култури искат много грижа, любов, доста по-капиталоемки са и с не малко ръчен труд, особено когато се отглеждат био. Имат значителна добавена стойност, но за да се стигне до нея трябва да се натрупат доста познания и опит. Като се започне от избирането на подходящо място за съответната култура, премине се през изучаването на технологията за отглеждане, избора на качествен сортов посадъчен материал, начини на култивация с подходяща техника и се стигне до нейното прибиране и транспортиране до преработвателя. Всеки един от тези етапи е важен за достигане на крайната цел, а именно - добър количествен добив, който отговаря на качеството, изисквано на пазара, и получаването на справедлива цена. За мен отглеждането на тези култури трябва да е устойчиво и с пълното съзнание с какво се захващат. Затова не сме отказали консултации на никого, напротив - предварително казваме плюсовете и минусите.

Какви са очакванията Ви за предстоящата година?
Очакванията ми са секторът да се развива с бурни темпове. В момента е във възходяща линия и тенденцията е да се запази следващите години, но като казвам това държа да отбележа, че на пазара ще останат производителите, изпълнили гореспоменатите условия. Защото има и доста голяма част от производители и инвеститори, създаващи продукт, който преди години е вървял, но вече пазарът набляга на качеството и дългосрочните отношения, а по-малко на еднократни сделки. Нашите продукти не са борсови стоки и търговията им се осланя в повечето случаи на завоювани пазари, гарантирани с качество и гаранции за него.