АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина V, брой 1, 2017

Имам оптимистични очаквания за бъдещото развитие на селското стопанство в България

Разговор с доц. Диан Канъков, Зам. декан по клинична дейност на Ветеринарномедицински факултет в Тракийски университет

Имам оптимистични очаквания за бъдещото развитие на селското стопанство в България

Уважаеми д-р Канъков, наскоро се проведе Десетото, юбилейно издание на Националното ветеринарномедицинско изложение БУЛВЕТМЕДИКА. Бихте ли ни разказали накратко за неговата история?
Да, разбира се. В началото на века преди повече от 10 години нашия Ветеринарномедицински факултет решава да организира и домакинства първо по рода си национално ветеринарномедицинско изложение. Със следващите си издания то успява да придобие популярност не само сред колегията, но и в много други свързани с професията сфери. През последните години изложението се провежда през една година, на всяка четна година. Истински горд съм, че нашият деветдесет и три годишен факултет държи „авторските права“ на единственото българско ветеринарномедицинско изложение.

Как бихте коментирали интереса, който последното издание предизвика в специалистите по животновъдство, работещи в българското селско стопанство? С какви новости се запознаха те на него?
БУЛВЕТМЕДИКА е утвърдена марка, която разполага с история, добра традиция и се радва на висок, нарастващ интерес както от страна на участници-изложители, така и на ветеринарни и животновъдни специалисти. Изключително ценното на изложението са възможностите за директен контакт на науката с бизнеса, посока, в която определено се крият много възможности. Събитието включва наситена тематична програма от стойностни презентации с практическа актуалност, представяни от водещи наши и чуждестранни специалисти. Всеки заинтересуван може да открие новото и ценното за бизнеса си.

В каква степен според Вас животновъдите разчитат на съвременните ветеринарномедицински технологии и какви допълнителни ползи биха могли те да им донесат. Можете ли да посочите и конкретни примери?
Много от съвременните животновъди в България са изключително грамотни, модерно мислещи и в крак със световните технологични тенденции. Съвсем логично е те да се интересуват от новостите, свързани с техния бизнес. На изложението специалистите от сектора конкретно се запознаха с новости, свързани с дезинфекция и дератизация във фермите, ваксинации и профилактика на актуални заболявания, осеменяване и репродукция на животните, възможности на съвременната диагностична техника и бързи тестове, както и най-новите тенденции в храненето.

Всяка година Ветеринарномедицински факултет на Тракийски Университет Стара Загора подготвя млади ветеринарномедицински специалисти. В тази връзка искаме да Ви попитаме, успяват ли те лесно да намерят реализация в селското стопанство?
По въпроса дали това е лесно може би трябва да се обърнете и към тях. Да, наистина голямата част от завършващите наши студенти с гордост упражняват придобитата професия, която е и призвание и любов. Ние се стараем да ги изграждаме максимално подготвени за предизвикателствата на отрасъла. С удоволствие се срещаме и поддържаме контакти с мотивирани и добре реализирали се наши кадри. Чрез системата за стажове и практики се стремим да заразяваме бъдещите ветеринарни лекари с добрите примери и практики, а такива има и те са обнадеждаващо много.

В заключение, какви очаквания имате за развитието на сектора през близките години?
Някои от животновъдствата на сектора в страната ни са на много добро ниво и бележат прогресивна тенденция. Въпреки че селското стопанство е неразривна част от цялостното икономическо развитие, аз съм с оптимистични очаквания за бъдещото развитие.