АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина V, брой 1, 2017

На първо място са нуждите на нашите клиенти

Разговор с г-н Зоран Росич, GEA - Mениджър продажби оборудване за ферми за Източна Европа

На първо място са нуждите на нашите клиенти

Представете последните иновации на GEA.
Тъй като интересът към автоматизация в обора е все по-голям, повечето иновации на GEA са именно в тази област. Най-вече по отношение на доенето. Нашата напълно автоматизирана роторна система за доене DairyProQ е оптималното решение за големи ферми, където е необходимо в максимална степен да се контролират работните процеси, животните и технологията. Всяко едно доилно място е напълно автоматизирано и предоставя максимален комфорт както за животните, така и за персонала. Модулната конструкция опростява сервизното обслужване и повишава продуктивността.

Monobox е новият доилен робот на GEA, който може да се внедри като единичен доилен бокс успоредно със съществуващата система с много доилни боксове MIone. Фокусът при Monobox е ефективността и здравето на животните. Модерният дизайн е съчетан с най-висока технология.

За да получат животните оптималното количество фураж след доенето, GEA разработи автоматизирани системи за хранене - MixFeeder и Mix&Cary. А новият автоматизиран фуражен шибър - FRone, спестява труд и минимизира загубите на фураж в обора.

Има и иновации в областта на конвенционалното доене. Apollo е уникален доилен апарат – освен индивидуално доене на четвъртините, в него се извършва дезинфекция на цицките след доене, както и на самия апарат след всяка крава. По този начин чувствително се намалява риска от предаването на микроорганизми от едно животно на друго.

Кои продукти намират най-добър прием сред българските животновъди?
Изминалата година не беше лека за млекопроизводителите в цял свят. Само онези, които съумяха да управляват фермите си ефективно, устояха на кризата.

Един от най-важните продукти на GEA е зеленото доилно чорапче ClassicPro, изработено от силикон-каучук. Това е единствената точка, където доилната система е в директен контакт с животното. Особено за скоро отелили се и проблемни животни е важно да се дои с меко, нежно чорапче като ClassicPro. Едно от преимуществата на нашите системи за доене е ниският вакуум. Той не позволява създаването на голяма турболентност и се грижи за максимално запазване качествата на млякото.

Нашите икономични автомати за миене също са много добре приети. Системата SineTherm използва предварително загрята вода, а други са с вградени нагреватели с мощност между 12 и 48kW.

Как отговоряте на нуждите на клиента?
Имаме създадена мрежа от представителства, които се грижат за това, всеки клиент да бъде обслужен. Компаниите Ири Трейд АД, Фарм Технолоджи ООД, Агромайстер ЕООД и ТОСС АД са наши официални партньори в България. Те биват подпомагани от местния ни екип от служители. Ако е необходимо, имаме възможност да привлечем специалисти от GEA от цял свят. Тъй като за нас на първо място са нуждите на нашите клиенти, най-големи усилия при разработване на продуктите ни полагаме за оптимизиране на работното време във фермата и гарантиране доброто здраве на животните.

Всеки клиент получава индивидуални консултации и за него се избира най-подходящото решение, независимо дали ръководи ферма с 10 или 5000 животни.

Как съвременните технологии променят облика на модерното животновъдство?
Почти всяка дейност в обора се автоматизира. За човека остава само да контролира процесите и да се грижи за здравето на животните. Това означава, че изискванията към персонала са вече по-високо образование и квалификация. Тази промяна е осезаема особено в Скандинавските страни и Западна Европа. Докато това стигне до нашия регион, ще мине още известно време, но нарастващия проблем с намирането на съвестен персонал ще ускори този процес и в България. Когато това време дойде, за клиента е важно да избере професионален и надежден партньор като GEA, който може да гарантира максимална сигурност на високотехнологичното оборудване.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама