АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина V, брой 2, 2017

Ветеринарно оборудване за диагностика в животновъдството

Ветеринарно оборудване за диагностика в животновъдството

Здравето на животните е от съществено значение за здравето на хората и за успешното развитие на фермата. За борбата с различни болести при животните най-ефективно е вземането на превантивни мерки и ранна диагностика. Навременното, редовно и професионално проследяване на здравния статус на животните ще доведе до по-ниски заболеваемост, смъртност и загуби, ще осигури по-ефективно възпроизводство, повече и по-качествени добиви, и ще гарантира безопасност на храните от животински произход – задачи, които стоят пред всеки стопанин. За справянето с тях съвременната ветеринарномедицинска грижа ползва набор от надеждно диагностично оборудване.


Доскоро свързвахме съвременните здравни диагностични решения само с хуманната медицина. Днес стремежът към развитие на високопродуктивни стопанства и изискванията за безопасност на храните наложи във фермите да се прилагат високотехнологични решения, в това число и модерна техника за диагностика на здравното състояние на животните. Ще разгледаме някои напреднали технически решения в тази област.

Ултразвуково ветеринарно оборудване
Видеозоните, както се наричат още ултразвуковите апарати, работят с нейонизиращо лъчение, което означава, че не предизвикват биологични ефекти и процедурите с тях могат да се повтарят многократно. Те позволяват нетравмираща, бърза и удобна ветеринарна диагностика на всички видове селскостопански животни. Използват се за установяване на различни аспекти от здравното им състояние, в разнообразни случаи - за диагностициране на редица заболявания, свързани с изменения на вътрешните органи и тъканите, за определяне на най-подходящото време за осеменяване, за установяване и проследяване на бременност, за откриване на аномалии при ембрионите и установяване на причините за усложнения по време на раждане, както и в много други случаи. Например откриването на причините за безплодие без видеозон в повечето случаи е невъзможно. Също така има видове, при които е трудно без видеозон да се установи дали раждането е приключило, а задържането на плодове може да е животозастрашаващо за майката.

Използването на ехография в свиневъдството позволява 100% диагноза на безплодие или бременност 18 дена след оплождане. Рентабилността на производството на свинско месо зависи до голяма степен от репродукцията. В Европейския съюз средно от една свиня се получават 20-26 прасенца. Тази висока интензивност на размножаване изисква висока прецизност на процесите и използване на съвременна диагностична апаратура. Наличието на ултразвуков диагностичен апарат във фермата и ветеринарния център е необходимост за намаляване на загубите и увеличаване на печалбите в стопанствата.

Голям брой ултразвукови скенери се предлагат в подходящи модификации за употреба от ветеринарни лекари в животновъдството. Производителите, цените и комплектоването на оборудването се различават и можете да изберете оптимален модел за всеки случай. Основните групи такива апарати са ръчни, преносими и стационарни. Ръчните апарати са компактни и лесни за употреба на всяко място. Те имат варианти за прикрепване към китката, на поставка или в чанта. Преносимите са малко по-големи от ръчните, но все пак леки и удобни за пренасяне на всяко място. Стационарни апарати са предназначени за диагностика във ветеринарната клиника или амбулатория, където включени в електрическото захранване са винаги на разположение в работен режим. За разлика от тях ръчните и преносимите апарати разчитат на батерии, които гарантират работа средно 4-5 часа, и след това трябва да се презаредят, но пък нямат ограничения в мястото на работа.

Предлагат се варианти с мултиезичен и лесен за употреба интерфейс, с гама от над 10 мултичестотни трансдюсери според търсената диагностика. Сондите са в няколко варианта – линейни и изпъкнали (избират се според вида животни – едри и дребни, и според задачата – за вътрешни органи, за повърхностни органи, за сърдечносъдова система и плодове), като има и варианти за изследване на процента подкожна и мускулна мазнина при прасета и едър рогат добитък. Важни параметри са максималната дълбочина на сканиране, броят на нюансите сиво на картината, честота на кадрите (брой кадри в секунда), броят съхранявани снимки (обикновено над 100) и други.

Има възможности за запис и преглед на снимки, клипове и протоколи в база данни върху вграден твърд диск на системата, както и на външна карта памет чрез USB порт. Нови модели цифрови термовидеопринтери имат два интерфейса за връзка с ехографи – BNC (видео) и USB. Термопринтерите разпечатват малки изображения на термочувствителна хартия. Много решения предлагат директно разпечатване на резултатите от изследванията на мастилено-струен или лазерен принтер. Има възможности за експортиране и импортиране на резултатите от диагностиката чрез външни USB устройства или през LAN и DICOM мрежа.

Измерванията и докладите са няколко групи, като най-използваните са стандартни измервания - разстояние, периметър, площ, обем; АГ измервания – гестационна седмица, тегло на плода, пулс и очаквана дата на раждане; АГ доклад; автоматично изчисление на мазнините, урологични, абдоминални и кардиологични измервания и обследване на мозък, кости и мускули.

Ехографските апарати работят с различни режими, сред които най-разпространени са: B – режим за абдоминални изследвания и изследване на повърхностни структури; 2B – визуализиране на екрана на две полета в B режим; 4B – визуализиране на 4 полета в B режим; М – режим за преглед на сърце; Color M-mode – цветен M режим; CD – цветен доплер; PWD (Pulse Wave Doppler) – режим на пулсов доплер; PD (Power Doppler) – режим на силов доплер; DirPD – режим на насочен силов доплер; CW (Continuous Wave Doppler) – режим на постоянновълнов доплер; HPRF (High Power Repeat Frequency Doppler) – режим на високоскоростен пулсов доплер; TDI (Tissue Doppler Imaging) – тъканен доплер и други. Различни модели предлагат различен набор от възможни режими на работа според конкретните нужди в диагностиката.

Има и разширени пакети за нуждите при кардиологични изследвания, които включват допълнителни режими като прецизно измерване на кръвоносните съдове (Accurate Vessel Imaging – AVI), триплекс режим, в който изображенията от 2D режим и цветен доплер се наблюдават едновременно в реално време; панорамно изображение на големи органи или лезии и други.

Рентгеново ветеринарно оборудване
Друг тип оборудване за образна диагностика във ветеринарната медицина е рентгеновото. То използва рентгенови лъчи за изобразяване на различни структури от тялото върху фотографска плака за целите на диагностиката. С рентгенография могат да се установят травми, счупвания, тумори, кисти, инфекции, дегенеративни процеси и чужди тела. За разлика от ехографското изследване това е източник на йонизиращо лъчение, което може да е опасно за здравето на хората и животните. Затова се използва под строг контрол, само по преценка на ветеринарен лекар, когато ползите от диагностиката превишават потенциалния риск от радиация.

Рентгеновите апарати също като видеозоните биват стационарни, преносими и мобилни. Докато стационарните се използват в амбулатории и лечебници, преносимите могат да се използват навсякъде. Съвременните решения предлагат подвижни рентгенови стативи с променливо фокус-филм разстояние, както и стативи с фиксирано фокус-филм разстояние, лесен достъп до пациентния плот, маса с фиксиран пациентен плот за големи животни и „плуващ” плот за средно големи и малки животни. Има опция за вграден в пациентната маса рентгенов генератор. Използват се конвенционални и директно дигитални рентгенови апарати. За дигитализиране на рентгенови изображения се използват системи за компютърна радиография и филм-дигитайзери, които цифровизират рентгенографски образи и рентгенови филми.

Ветеринарни дерматоскопи
Предлагат се ръчни и видеодерматоскопи. Те са предназначени за бърза диагностика на редица дерматологични заболявания с фотолуминисценция. Специална лампа в дерматоскопа излъчва невидима дълговълнова ултравиолетова светлина с дължина на вълната 360 нанометра. Принципът на работа се основава на това, че някои от отпадните продукти на гъбични инфекции произвеждат ярка светлина под действието на светлината от дерматоскопа. Метаболитните продукти на различни гъбички дават светлина с различни цветове. Това дава възможност на ветеринарните лекари бързо и лесно да откриват гъбични заболявания по кожата на животните. Дерматоскопите освен светлина дават и различно увеличение (около 10 пъти), така че образът е по-детайлен от този при наблюдение с просто око. Освен това те имат антирефлекторен поляризатор, които премахва отблясъка от кожната повърхност и това дава възможност да се наблюдават по-дълбоки структури. С този тип дерматоскопи се работи на разстояние 4-5cm от кожата (безконтактно) на тъмно. Светлината на дерматоскопа може да е и естествена, но тогава се използва контактна течност между уреда и кожата.

Има дерматоскопи, които се свързват и захранват от USB порта на компютър и нямат нужда от замяна или презареждане на батерия. Видеодерматоскопите осигуряват изображения с висока резолюция. С тях е възможно показване на микроскопични изображения на голям екран както и отпечатването им без загуба на качеството. Дерматоскопите обикновено са придружени със софтуер за Windows и MacOS, който обогатява възможностите на дигиталните микроскопи.

Ветеринарни глюкомери
Животните и хората имат различен състав на кръвта. Особено различие се наблюдава в разпределението на глюкозата в кръвната плазма и кръвта като цяло. При животните плазмената концентрация на глюкоза е значително по-висока, отколкото при хората. Използването на глюкомер за човек за измерване на нивото на глюкоза в кръвта на животни може да доведе до неточни измервания и твърде ниски показатели на нивата на кръвната захар. Затова за ветеринарни цели се използват специално калибрирани за животни глюкомери. Има различни модели ветеринарни глюкомери. Те предлагат компактност, удобна употреба, лесно отчитане на резултатите, някои са и с осветен LCD дисплей. Има модели, които за обезпечаване точност на резултатите от провежданото измерване работят с няколко уникални чип кода за отделните видове животни. Диапазонът на анализа е в рамките на 20-600mg/dL, (1.1-33.3mmol/L), времето за анализ е около 5 секунди, а обема на пробата – 0.5μl. Паметта позволява записване на голям брой резултати (от порядъка на 300) с оказани дата и време. Освен това могат да се получат средни стойности на резултатите за определен период, например за 7, 14 и 30 дена.

Компютърни системи във ветеринарната диагностика
Съвременни решения при компютърните системи позволяват визуализация, редактиране, архивиране и отпечатване на изображения от ехографи, фиброендоскопи, рентгени, микроскопи, видеоколпоскопи. Изображението, получено от диагностичното оборудване, се визуализира в реално време на екрана на стационарен компютър или лаптоп. Изображението се преобразува в цифров вид със стотици нива на сивото или милиони цветове. Размерът на изображенията осигурява високо качество. Текущият кадър може да се отпечата на принтер. Определен брой изображения, в зависимост от паметта, могат да се запомнят временно. Има възможност и за запомняне на последователност от кадри. Има също текстов редактор с готови шаблони за по-бързо написване на заключението. Системата поддържа база данни с основната информация за всички преглеждани животни.

Друг тип компютърни системи улесняват ветеринарния контрол на стадото. Тези системи позволяват превенция и ранно откриване на заболявания, още в стадий, в който вероятността за успешно лечение е по-висока. Целта на програмите за управление на здравето е да се осигури оптимална грижа и благосъстояние на животните като така се намалят загубите в производителността, причинени от болести и управленски грешки. Програмата за управление на здравето на стадото се разработва в сътрудничество с ветеринарния лекар на стадото и фермера на базата на сравнение на резултатите на стадото с предварително определени цели за ефективност.

Честотата на планираните и спешни ветеринарни посещения зависи от големината на стадата. В стада с по-малко от 100 крави обикновено се насрочва едно месечно посещение, но непланираните посещения може да са по-чести, например при отелване или изследване на болни крави. В по-големи стада, в които има отелване почти ежедневно, се изискват по-чести посещения. Седмични планови посещения не са рядкост за стада по-големи от 200 крави, а при стада над 2000 крави обикновено се назначава ветеринарен лекар на пълен работен ден. В дейността на ветеринарния лекар на стадото помагат компютърните системи за мониториране на здравето на животните. В тях се получава, записва и обработва информация от рутинните и налагащи се посещения на ветеринарния лекар, както и друга информация за показатели на животните като хранене, количество и качество на млякото.

Разглеждането на тази информация дава възможност на ветеринарните лекари да следят резултатите от процедури, да откриват отделни тенденции във времето и да модифицират протоколи за лечение, ако е необходимо. В идеалния случай програмите включват система за откриване на животни, които показват някакви отклонения от очакваните резултати. Специално внимание следва да се обърне на кравите с най-висок риск. Някои системи например включват наблюдение на температурата на кравите ежедневно през първите 7 дена след отелването. Животните, които са извън нормалните граници, се третират в съответствие с предварително определени критерии или се задържат за преглед от ветеринарен лекар.

Всички извършени процедури (рутинни прегледи, ваксинации, лечение) се въвеждат в системата. Такъв тип системи създават пълна картина на здравето на вашето стадо и извличат пълна документация за всяко отделно животно без необходимост от писане на дълги доклади. Информацията е налична и може да се ползва когато и където е необходима, например може да се отпечата изчерпателен набор от данни за животни за справка при преглед от ветеринар.