АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина V, брой 2, 2017

Бункер Rotodos за дозиране на фураж върху верижни конвейери

Бункер Rotodos за дозиране на фураж върху верижни конвейери

Използването на автоматизирани системи за хранене стана широко разпространена практика в свиневъдството. Едно от основните изисквания за нейното внедряване е пълното, надеждно изпразване на силозите или буферните резервоари и равномерното, непрекъснато дозиране на фуража върху верижните конвейери. Много ферми вече използват бункери за постигане на тези цели, които обикновено са оборудвани с шнекове или спирали, разпределящи фуража от дъното на бункера. Дизайнът на стандартните бункери обаче не позволява те да бъдат напълно изпразнени, което може да доведе до нежелани хигиенни проблеми, особено когато се подават влажни фуражи, такива като например CCM.

Германската компания TEWE Elektronik разработи Rotodos за дозиране върху верижни конвейери, представляващ разпределителен бункер за силози и буферни резервоари, който е оборудван с ротор за дозиране на фуража върху верижни конвейери. Задвижваният от електродвигател ротор е изработен от нискоизносваща се пластмаса и предоставя осем камери на дъното на дозиращия бункер. При въртене на ротора около хоризонталната му ос, фуражът се разпределя равномерно върху верижния конвейер по цялата ширина на дозиращия бункер. Този дизайн осигурява цялостно изпразване на дозиращия бункер и следователно дава възможност за използване на CCM в миксерите.

Компактният бункер Rotodos за дозиране на фураж върху верижни конвейери представлява иновативна алтернатива на съществуващите системи и може да се използва допълнително като дозиращ бункер под силозите. Дизайнът на ротора дава възможност той да се използва като сигурно устройство между пълния силоз и верижния конвейер като дозира равномерно фуража върху конвейера и следователно защитава конвейерната система от ненужно големи товари и износвания.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com