АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина V, брой 2, 2017

Нова програма за здрави крави от Геномика

Нова програма за здрави крави от Геномика

В резултат от дългосрочен проект на RinderAllianz, RBB и VIT, съвместно с учени в университета в Хале, бяха реализирани нови развъдни стойности. Те вече са проверени и могат да бъдат приложени. Развъждането по отношение на мастита, отелването и копитата е от голямо значение за фермера. Kalbung Plus е подобрен вариант за безпроблемно отелване. Стойностите за теглото при отелване се комбинират с тези на майката и бащата. По този начин при Kalbung plus всички досегашни информации се обединяват. Така селекцията се опростява. Mastitis Plus е развъдна стойност за резистентност към мастит. Базира се върху действителна диагноза за мастит и е по-точна от развъдната стойност соматични клетки. Селекцията на базата на Mastitis plus се отразява положително на функционалните белези. Това е нова развъдна стойност за продължителна експлоатация на кравите.

През 2016г. беше представена третата развъдна стойност, която има голямо значение за фермера - Klauen Plus. Тя е стабилен фундамент за високопродуктивните животни. Твърде много от най-добрите крави имат проблеми с копитата. Ето защо е разработена развъдна стойност Klauen Plus. Тя се основава на ветеринарни диагностични изследвания от 100 тестови стада с 71700 крави. По този начин е осигурена солидна основа от база данни за успешно развъждане на здрави крави. Шестте най-важни болести на копитата, които имат голямо икономическо значение, са включени в тази развъдна стойност. С Klauen Plus може значително да повлияете върху здравето на вашите стада и по този начин да имате здрави високопродуктивни крави.

Геномика представи някои от биците с тези оценки в Каталог на фирмата за 2017 година. Те споделиха, че по този начин всички клиенти имат още една възможност за избиране на най-подходящия бик за тяхната животновъдна ферма.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com