АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина V, брой 2, 2017

Селена България въвежда иновативна технология за покриви

Селена България въвежда иновативна технология за покриви

На 2 февруари тази година Селена Груп организираха пресконференция, на която представиха своята стратегия и бъдещи планове, програма за развитие на българския пазар, както и последни тенденции в сектора и новаторски решения в строителния бизнес. През изминалата година компанията добави нови професионални продукти и групи към своя асортимент. Една от тези групи е Cool-R системата, която беше показана на събитието. Покривът обикновено събира голямо количество топлина, която се пренася в останалата част на сградата. Това нарушава комфорта вътре в нея и влошава условията за съхранение на продукти и материали. Cool-R е най-новото попълнение в продуктовата гама на Селена – иновативна технология за покриви. Това е високорефлективно хидроизолационно покритие, което ефективно намалява температурата на покрива и по този начин спомага за значителното є понижение във вътрешността на сградата. Продуктът допринася за осигуряване на по-комфортен вътрешен климат. Технологията, разработена от Селена Груп, е изградена на базата на дългогодишен опит и задълбочени научни разработки. Cool-R е пример за отговорния и ефективен подход на компанията към насоките на ЕС по отношение на изпълнението на решения, които подкрепят устойчивото строителство.

Предимствата на иновативната технология бяха демонстрирани на живо по време на пресконференцията. Освен това Селена са направили шестмесечен експеримент съвместно с Техническия университет, където сравняват проследяват промените в птицеферма, оборудвана с Cool-R и такава без него. Проблемът с прегряването на покрива има редица последствия. За собствениците на сгради това е свързано с необходимостта да се планират ремонтни работи, тъй като поради високата температура и без ефективна хидроизолация, процесът на стареене на покрива и неговата ерозия са много по-бързи. От друга страна, от собствениците се очаква да осигурят оптимална температура вътре в сградата. Поддържането на подходящ вътрешен климат е от особено значение, когато има работещи хора в сградата, съхранява се храна, лекарства или се отглеждат животни, както и за други процеси със строг температурен режим. В много случаи, използването на климатик генерира огромни разходи, като невинаги осигурява пълен топлинен комфорт. Иновативният продукт на Селена отговаря на тези проблеми. Cool-R помага за намаляване на температурата на покрива почти мигновено с близо 70%, с едновременно намаляване на вътрешната температура с 10°C. Покритието осигурява пълна хидроизолация на покрива, като същевременно предпазва и забавя процеса на стареене на самата структура. Продуктът има дълга трайност и запазва свойствата си за повече от 10 години. Иновативното покритие е в съответствие с идеята за насърчаване на устойчивото строителство, включително и намаляване на негативното въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

Селена България е една от компаниите, част от Селена Групата, която показва голям потенциал за развитие. В момента фирмата има в портфолиото си успешни продуктови серии за професионалисти и индивидуални потребители. Всички продукти, които се предлагат, са въведени в съответствие с действащите местни и глобални норми, осигуряващи възможно най-високо качество. Системата Cool-R стартира в България през септември-октомври 2016г. и до момента има 7 обекта, които се ползват от нея. Редица други вече чакат да се сдобият с нея.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com