АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина V, брой 2, 2017

Софтуер за определяне на теглото на прасетата

Софтуер за определяне на теглото на прасетата

Теглото играе централна роля за оптималния маркетинг при прасета за клане. Приложението PiggyCheck, разработено от Meier-Brakenberg, е иновативен, базиран върху изкуствен интелект софтуер. Той предоставя възможност за директно определяне на теглото и размера на тялото на угояваните прасета без контакт с тях, докато те остават в помещенията за отглеждане. Това съществено улеснява класифицирането на животните преди клане. Потребителите могат също така да получат информация от системата за теглата на определени секции от прасета. Софтуерът може да работи на стандартни смартфони или таблети с 3D камери. PiggyCheck създава единични изображения или последователности от видео кадри на прасетата, от които след това генерира дълбочинни изображения. Те могат да бъдат отгоре, отстрани или диагонално като информацията за теглото на животното се показва на смартфоните или таблетите, веднага щом снимките са направени. След това софтуерът предоставя маркетингово предложение под формата на светофарен дисплей.

Събраните данните се съхраняват в Облака и могат да бъдат използвани за по-подробен анализ. След като прасетата бъдат заклани, техните данни се съгласуват с тези за телата на живите животни, събрани по-рано, давайки възможност на потребителите да правят допълнителни заключения относно генетиката и хранителните режими на базата на прецизна статистика. Задълбоченият поглед върху този процес може да се използва при взимане на бъдещи решения. PiggyCheck се предлага под формата на месечен абонамент, който може да се прекрати по всяко време. Действителните инвестиционни разходи се ограничават само до закупуване на необходимия хардуер. Основните преимущества на PiggyCheck са преносимостта, съществените ползи относно управлението на работата и оптимизираният мениджмънт на продажбите.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com