АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина V, брой 2, 2017

Вдъхновени от призива на промяната, представяме осъвременения облик на НАЗ

Разговор с г-н Светослав Русалов, Председател на УС на НАЗ

Вдъхновени от призива на промяната, представяме осъвременения облик на НАЗ

В края на изминалата година НАЗ отбеляза своя 10-годишен юбилей. Каква равносметка ще направите за този период?
В действителност, за 10-те години от своето съществуване Националната асоциация на зърнопроизводителите успя да обедини значителна маса от земеделските производители в бранша и да заеме полагащото є се място и роля на активен участник във вземането на важни за земеделския сектор решения. Колкото и нескромно да звучи, НАЗ е една от малкото активно работещи организации от неправителствения земеделски сектор и е символ на успешен модел браншова организация на земеделци. НАЗ доказа, че колективните организации от неправителствения сектор имат почва и бъдеще в нашата страна, с което развенчахме митове и скептични настроения. С ясно изразени цели, стабилна и устойчива структура, висока представителност, демократичност в управлението и всеотдайна работа, НАЗ достойно може да се нарече вдъхновяващ пример за много сдружения. Много често нашите постижения и резултати от борби носят преимущества и удовлетвореност и за останалите браншове. Особено важно условие за ползотворните отношения с властимащите е осигуряването на прогнозируемост, устойчивост и стабилност на политиките, лансирани от тяхна страна. Тук бих искал да обърна внимание, че НАЗ продължава да настоява за приемане на Закон за браншовите организации, който значително би допринесъл за уреждането на отношенията между правителствения и неправителствения сектори чрез регламентиране на представителността.

Празникът беше съпътстван от Шестия национален агро семинар. Как премина той?
Празненството по отбелязване на 10-тата годишнина от съществуването на НАЗ се осъществи по време на провеждането на традиционния национален агросеминар. За шести пореден път организирахме и проведохме едно от най-значимите ежегодни събития в нашата дейност. На този форум, вдъхновени от призива на промяната, представихме нашия осъвременен облик - ново лого, новото ни лице. Решението ни за нова емблема, бе провокирано от отбелязване на навлизането в нов етап от развитието на НАЗ – от изграждане и утвърждаване към заемане на водеща позиция в неправителствения сектор. В семинарната част бяха подбрани интригуващи теми и лекции в областта на зърнопроизводството. Водещо бе желанието ни да покажем прилагането на иновации и наука в производството за достигане на по-добри резултати. Постигна се небивал до сега интерес от страна на участниците и удовлетвореност у презентаторите.

В заключение, бихте ли споделили какви са плановете Ви занапред?
Относно приоритетите на Организацията – НАЗ ще продължи да отстоява интересите на своите членове за повишаване на конкурентоспособността им, като се стреми да облекчи упражняването дейността им и способства за разрешаване на възникващите проблеми. В този смисъл, нашите цели обхващат: достъп на бранша до възможностите, които се предлагат в европейските инвестиционни програми; намаляване на административната тежест; развитие на поливното земеделие и използване на най-новите агро методи и технологии на устойчиво селско стопанство. Ако трябва да навлезем в конкретика, в краткосрочен план очакваме от компетентните институции по отделните направления: приемане и прилагане на Закон за браншовите организации в земеделието, внедряване на електронното управление при предоставяне на публични услуги, подобряване на нормативната база в сферата на управлението на земята и уреждането на поземлените отношения, активно участие в диалога за формирането на новата ОСП след 2020г., утвърждаване на сектор зърнопроизводство като един от най-значимите за българската икономика.