АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина V, брой 2, 2017

Изграждаме PV системи за оранжерии и биогазови инсталации

Разговор с г-н Румен Христов, Управител на СънСЪРВИЗ

Изграждаме PV системи за оранжерии и биогазови инсталации

Уважаеми инж. Христов, тази година ще чествате 10 години от основаването на фирма СънСЪРВИЗ ЕООД, една от водещите фирми във ВЕИ сектора в България. Каква е цената на успеха?
Пътят ни във фотоволтаиката започна с изграждането на ФВ “Пауново”, първата едномегаватова инсталация на Балканите за времето си. Малко по-късно за нея и още една едномегаватова инсталация, изградена от нас в община Ихтиман, станахме победители в Лига „Слънчева енергия“ на Асоциацията на Българските Енергийни Агенции (АБЕА). От тогава до сега, за всички тези години сме изградили над 20MWp наземни и покривни инсталации. Изградихме и собствена Логистична и Технологична база в село Вакарел, община Ихтиман, където всеки клиент може да се увери в надеждността на предлаганите от нас продукти и услуги. Успехът си дължим на комбинацията от правилно проектиране, срочна доставка на качествени компоненти и правилен монтаж, както и на последващата добра грижа и поддръжка. Мисля, че нашите фотоволтаични инсталации отговарят на всички тези условия.

Бихте ли споделили с читателите ни какви са новите планове и предизвикателства пред Вас?
С оглед на променената среда и желанието на клиентите възможно най-ефективно да ползват енергията от ВЕИ локално с оглед на техните конкретни нужди, усилията на екипа ни са насочени към разработването на интелигентни системи за управление на енергийни и материални потоци, така наречени SCADA системи, които стават все по-популярни. Това са системи, които събират информация в реално време от протичащи процеси, индикират събраните данни и изчисляват съответни управляващи въздействия за корекция на наблюдаваните процеси в зададени граници. Полезен инструмент са в ръцете на мениджърите на предприятия, а и в домакинствата, които искат да регулират разходите си. Едно от основните предимства на нашата разработка е нейната отвореност и достъпна цена. Може да бъде конфигурирана лесно от всеки клиент с малко умения, така че да отговаря на потребностите му с комбинация от различни променливи (напрежение, ток, температура и други). Основният модул управлява активните устройства (контактори, степ-мотори, клапи и други) и превръща решенията в действия. Всички компоненти комуникират по най-добрия начин – жично и безжично, като актуалното състояние на параметрите и записаните стойности от миналото могат да бъдат проследени графично и таблично през интернет.

Освен развитието на фотоволтаични системи каква визия имате за по-широкото използване на възможностите, които дава възобновяемата енергетика?
Освен в системите за управление екипът ни натрупа и сериозен опит в изграждането на малки биогазови инсталации, предназначени за задоволяването на нуждите от енергия на ферми и земеделски стопанства. Отрасли като селското стопанство произвеждат всяка година огромно количество органични отпадъци. Чрез тяхната ферментация обаче, се получава висококачествен метан. Той е основна съставка (60-70%) на биогаза, който чрез когенерация се превръща в електрическа и топлинна енергия.

В тази връзка ние се специализираме в изграждането на подземни ферментатори. Преди около година и половина сключихме договор за сътрудничество с една водещите компании в сектор биогаз инсталации за обмяна на опит, експертни обучения, съвместно проектиране и изграждане на обекти. В момента готвим проект за инсталация с 3 биореактора по 100m³, разположени под оранжерия, която ще отопляват през зимата.

Какви са плановете Ви за развитие в тази насока?
Направленията, в които работим, са системи за мониторинг на фотоволтаични системи и оранжерийни комплекси. В SCADA в реално време се наблюдават енергийни параметри, слънчева радиация, околна температура. Позволява управлението на микроклимата в оранжерията - проветряване, отопление, осветление и други. Извършваме последните тестове на конкретни пилотни обекти и планираме да представим готовия продукт на пазара тази година.