АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина V, брой 2, 2017

С Континвест създадохме нови течни торове за листно подхранване

Разговор с Проф. д.с.н. Стефан Горбанов, доктор по биология, Аграрен университет - Пловдив

С Континвест създадохме нови течни торове за листно подхранване

В началото на разговора представете се накратко.
Вече 50 години се занимавам с агрохимия – почвено плодородие, хранене на растенията и торене. Почвеното плодородие включва въпроси за свойствата на почвата. В тези години съм се занимавал предимно с преподавателска работа в Аграрния университет. Основната част на изследванията, които съм правил, са главно съдържания и форми на хранителните елементи, на микроелементите, на почвите в България и другите страни. Въпроси, свързани с хранене на растенията – условия на хранене, хранителни елементи, влияние на хранителните елементи. Изследвания в областта главно на полските опити с торене на културите – използване на различни торове и субстрати за отглеждане на растения, разсади, цветя. Участвал съм в редица международни симпозиуми и конференции, където съм представял своята и на колегите работа.

Как се стигна до работата Ви с Континвест?
Съвместната ни работа започна по предложение от страна на фирмата. Радвам се, че в мое лице те откриха човека, който да им съдейства в създаването на торове за повишаване на добивите и подобряване качеството на селскостопанската продукция. Това може да стане чрез съчетание на всички начини на хранене и поене на растенията, вместо използването само на едностранно торене. Храненето на растенията е най-важният фактор за получаване на максимален добив и качествена земеделска продукция. Растенията усвояват хранителните елементи основно чрез кореновата система, но притежават свойството да ги приемат през листата и други органи от надземните части – стебла, цветове, плодове и други.

Работата ми с Континвест е главно свързана със създаването на нови течни торове за листно подхранване и използването на комбинираните торове в областта на селското стопанство. Създадените от нас продукти са предвидени за различните земеделски култури, които се отглеждат в България, за различните фази от развитието на културите, с оглед подобряване на екологичните показатели и качеството им. Във всички земеделски култури торенето оказва влияние върху качествените показатели, които биват важни от икономическа гледна точка. Има становища, че то го влошава, но това не е вярно, тъй като чрез него можем да повишим съдържанието на глутена в пшеницата, да подобрим съдържанието на скорбяла, захари, витамини. Производителите търсят добиви, но потребителите се интересуват от качеството и това автоматично влияе върху цената.

Разкажете повече за продуктите, които сте създали с Континвест.
Листното подхранване на културите може да се извършва по всяко време от вегетацията на културите, но най-висок е ефектът, когато на растението се подават нужните хранителни елементи във фазите с най-голяма необходимост от даден елемент или от група елементи. Обикновено това е при буен растеж, изкласяване, изметляване, бутонизация, цъфтеж и нарастване на плодовете при овощните дървета и лозята. Провеждането на листно подхранване през периода на формирането на репродуктивните органи пренасочва асимилати към тях и се отразява положително не само върху добива, но и върху качеството на получената продукция.

Течните комплексни торове за листно подхранване Speed Grow съдържат всички хранителни елементи. В подходящо съотношение и концентрация се прилагат еднократно, двукратно или трикратно през отделните фази на развитие, в зависимост от изискванията на културата, развитието на посева и условията на отглеждане. Течните комплексни микроторове съдържат всички необходими за растенията микроелементи (бор, молибден, желязо, манган, мед и цинк) в комбинация, подходяща за всяка култура, отглеждана на почви с различна запасеност с подвижни форми на тези елементи. Приложението на комплексните и единични макро- и микро- течни торове Speed Grow повишава добивите с 10 до 20% и подобрява качеството на зърното, семената и плодовете на отглежданите култури.