АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина V, брой 4, 2017

Разликата между физиологична реакция и пригор при пшеница, подхранена листно с Течен азотен тор (UAN)

Йордан Илиев – ръководител отдел „Агрохимия и почвознание“, при Агрополихим АД

Разликата между физиологична реакция и пригор при пшеница, подхранена листно с Течен азотен тор (UAN)

Най-често, притесненията на всички земеделци, използващи или искащи да започнат за употребяват Течния азотен тор са това, че той „изгаря посева“. Не е така. Има голяма разлика между физиологичната реакция, която проявява растението, след като му е подаден лесен за усвояване азот и съответно организма не използва енергия, за да си го набави. Тя се изразява в пожълтяване на по-старите листа и тези в по-горните етажи от върха към сърцевината. Това е нормална реакция на растителния организъм и е признак, че е усвоено активното вещество от културата.

Разбира се всеки един сорт реагира по-различен начин. Отдел Агрохимия и почвознание изследва и натрупва база данни как реагират различните сортове пшеница в различните райони на страната. Пожълтелият посев след третиране с УАН не означава, че той не е в добро състояние и, че ще се забави вегетацията или че ще се отрази на добива – напротив. Красив зелен посев не винаги означава по-малко болести и по-висок добив.

След подхранване с течен азотен тор, дори и след поява на физиологична реакция се забелязва един по-усилен растеж, изправяне на братята и потъмняване на зелените листа.

На снимката се вижда ясно разликата между физиологична реакция (ляво) и пригор (дясно).

За стопаните, предприели да изпробват цялостната технология за торене на зимно-пролетни култури и по точно пшеница има няколко ключови момента, които непременно трябва да се вземат предвид и да се отреагира индивидуално за всяко едно стопанство и поле. Става въпрос за разпределението на торенето за целия период на вегетация (есенна и пролетно-лятна) и внасянето на активно вещество в количества, съобразени със сорта и плановия добив от поле. Моментите на приготвяне на работни разтвори, подходящите дози за внасяне на UAN, смеването с препарати за растителна защита, микроелементи и др. също имат своите специфики и трябва да бъдат съобразени.

Всеки познава най-добре своите масиви, почви, сеитбооборот и сортове, които залага. Затова с Ваша помощ ние може да изготвим оптимални технологии за азотно хранене с течен азотен тор за всяка култура.АГРОПОЛИХИМ

тел.:0/ 97526
факс:0/ 97594