АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина V, брой 4, 2017

Еврострой 2007 извършва доставка и монтаж с модерни хидроизолационни материали

Еврострой 2007 извършва доставка и монтаж с модерни хидроизолационни материали

По време на изложението в Стара Загора - Бата Агро, фирма Евростой 2007 представи успешно своите услуги и продукти. Фирмата е на пазара в продължение на повече от 10 години, а основен акцент в политиката є е развитието и утвърждаването в сектора на хидроизолационното строителство. Тя е изпълнила успешно множество обекти на територията на България, Гърция и Израел, които се отличават със своята мащабност и прецизност. Еврострой 2007 извършва доставка и монтаж с модерни хидроизолационни материали в основи и върху всички типове покривни конструкции, както и покривни градини. Фирмата е една от малкото в България, които предлагат доставка, монтаж и логистика при изграждане на изкуствени езера, басейни и сметища за течни торища. Основните материали, с който се осъществяват тези проекти, са PVC-изолации и HDPE Геомембрани. Това са сравнително нови изолационни материали, издържащи на големи силови натоварвания и химически агенти. Еластичността на материала позволява неговата разтегливост да достигне до 800%, което налага приложението му не само при изграждането на изкуствени водонапоителни басейни и езера, но и за изграждането на ретензионни басейни.

Съвременните изисквания за опазване на околната среда налагат изграждането на лагуни за отпадни води във всички ферми за отглеждане на животни. Тези проекти се осъществяват с висококачествени геосинтетични материали. С цел овладяване на неприятните миризми и спазване на европейските изисквания за опазване на околната среда, Еврострой 2007 е разработила технология за покриване на лагуните. Фирмата е сертифицирана за работа с автоматични заваръчни машини и монтаж на хидроизолационни геосистеми – HDPE, EPDM, LDPE, PP, PVC. Разполага с роботизирани машини и оборудване за постигане на висококачествен монтаж с гаранционни срокове между 5 и 15 години.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com