АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина V, брой 6, 2017

Оптимално решение за съхранение и минимален риск от пресушаване на зърното с проектирането на ТОРНУМ

Оптимално решение за съхранение и минимален риск от пресушаване на зърното с проектирането на ТОРНУМ

ТОРНУМ е шведска компания с регистрирано собствено представителство в България от втората половина на 2012 година. Фирмата е специализирана в производството и доставката на съоръжения за кондициониране и съхранение на зърно. Това включва силози, редлери и елеватори, зърносушилни, охладители за зърно и почистващи машини.

Един от най-важните фактори, с който ТОРНУМ се превърна във водещ доставчик на европейския пазар, е силният дизайнески отдел на фирмата. Той изготвя подробен и оптимален технологичен чертеж за всеки клиент – като държи сметка за всеки метър редлер или елеватор. Така се ражда оптималното инвестиционно решение без компромиси, но и без нито един излишен елемент – перфектна основа за изграждането на строителното проектиране на базата.

За клиентите, които имат наблюдение или са изграждали зърнобази, са познати предизвикателствата при комбиниране на различни операции по приемане, почистване, транспортиране, съхраняване и кондициониране на зърното. Някои от инвеститорите са се сблъскали и със ситуации на несъответствие на капацитетите на транспортната, почистваща и сушилна екипировка, които спъват оптималното функциониране на цялата система от закупените съоръжения.

При избора на ТОРНУМ за партньор такива несъответствия няма да съществуват! Фирмата подбира изключително добре всички съоръжения в портфолиото си и ги комбинира по оптимален начин, недопускайки клиент да си закупи машини с капацитет 100т/час, а цялото му съоръжение накрая да работи само с 70-80 т/час! С продуктите на ТОРНУМ всеки инвестиционен лев е оправдан!

Силозите, които ТОРНУМ доставя, отговарят на изискванията на Европейските стандарти и норми и на Еврокод 3 – станал задължителен за всички проекти от първа категория в България. Цинковото покритие от 450 грама на квадратен метър осигурява десетилетия безпроблемно функциониране на съоръженията и всеки силоз се проектира съгласно специфичните сеизмични изисквания и натоварвания от сняг на територията, в която се намира силозната база в България.

А гаранция за качеството на силозите, които доставяме е броят и значимостта на доволните клиенти на ТОРНУМ в цяла Европа. Миналата година ТОРНУМ завърши изграждането на 20 силоза с вместимост 200 000тона (10 000 тона всеки с височина 35,1 метра) за обекта на „Chimpex S.A.” на пристанище Констанца в Румъния. „Chimpex S.A.” е дъщерна компания на Швейцарската „Ameropa” и е добре известно, че подбира доставчиците си с изключителна прецизност и взискателност.

При сушенето на зърно сушилните на ТОРНУМ са в България от 2003 година. Качеството, ефективността и предимствата им пред останалите марки на пазара са безспорни, доказани от стотиците клиенти на фирмата в страната и в чужбина. И тук ТОРНУМ отиде по-далеч, разработвайки своето „Интелигентно управление на сушилни”, което се патентова. То решава нерешими до момента проблеми, като избягва скъпото пресушаване, дава възможност за пълно управление на целия процес на сушене от компютъра или таблета. Използвайки информация за входящото и изходящото съдържание на влага, блокът за управление задава скоростта на изпразване на сушилнята, за да се получи желаното съдържание на влага извън сушилнята, независимо от условията на околната среда. Предимствата на тези системи са: намалени разходи за сушене, намаляване до минимум риска от пресушаване на зърното, пълно управление на процеса на сушене, промяна на типа на зърното и рецептата за сушене с докосване на бутон, интелигентен софтуер, адаптиран към условията, лесен е за инсталиране и използване и намалява до минимум разходите за сушене.ТОРНУМ

Варна 9000,