АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина V, брой 6, 2017

Съхранение на селскостопанска продукция

Колебанието в цените на пазара налага краткосрочното съхранение на продукцията да се превръща във все по-важен фактор. Повечето селскостопански производители имат нужда да съхранят своята продукция за кратък период от време – от един месец до една година.
В този брой на списание АгроБио Техника представяме някои интересни решения в тази област, който биха могли да бъдат от полза на селскостопанските производители.


По време на съхранението на продукцията е от съществено значение високата температура, влагата и кислородът да бъдат отстранени, за да не се влоши качеството. Конвенционалните методи за съхранение използват изсушаващи или аериращи системи. От особено значение са средствата за механизация на съхранение, които намаляват разходите за труд. Има възможност за автоматизирано подаване и дозиране на продуктите, пести се от опаковки и работна ръка.

Лудогорски клас: Силози, зърносушилни, редлери, елеватори
Лудогорски клас е едно от утвърдените имена на българския пазар с над 10 години опит в изграждането и монтажа на селскостопански съоръжения (силози за зърно, зърносушилни, зърнопочистващи машини, редлери и елеватори) и изградени повече от 20 зърнобази. Фирмата предлага най-високите стандарти за качество от получаване на поръчката до пускане на съоръжението в експлоатация.

В стандартното оборудване на силозите за зърно, предлагани от Лудогорски клас, са включени входов отвор на върха на силоза; стълба към покрива с парапет и стъпала, които не се пързалят; фундиращи болтове с насмолени анкери; еластични уплътнители между силоза и фундамента; голяма врата за външен достъп, снабдена с обезопасяващо устройство; голяма външна стълба, подсигурена с обезопасяваща клетка; вътрешна стълба за инспекция; вградена система за контрол на сигурността; голям покривен люк, обезопасен с парапет; високопроизводителна и здрава разтоварваща система с капацитет от 35 до 100 тона в час.

Фирмата разполага също с мобилни сушилни, произведени в Америка и Дания. Те имат голям капацитет и бързина на сушене. Управлението им е улеснено със сензорен екран, който може да бъде поставен отделно от сушилнята. Почистването също е лесно. Сушилните са напълно автоматични, с автоматичен контрол на влагата и висока ефективност. Инсталацията им е бърза, а монтажът и поддръжката изискват минимални разходи. Сушилните на Лудогорски клас са подходящи за сушене на зърно, рапица, царевица и други специални култури. Доставяните горелки са за течен пропан или природен газ.

Верижните редлери Dan-Corn, които са част от портфолиото на фирмата, включват задвижваща секция с верига или мотор-редуктор, модулно изградени междинни секции, извита секция, здрава транспортна верига, ръчни или дистанционни междинни канали. Редлерите са с капацитет от 40 до 300 тона зърно на час и се доставят като модулна система с необходимата дължина. Идеални са за хоризонтално пренасяне и за издигане (до 45°) на зърно, грах, рапица, хапчета, прах, хранителни смески и други.

Лудогорски клас има и кофъчни елеватори Dan-Corn с поцинковано, устойчиво на корозия покритие. Те са лесни за монтаж и се радват на дълъг живот. Височината на елеватора е лесно регулируема. Предлагат се с капацитет от 20 до 300т/ч и имат ниски експлоатационни разходи.

Инфотех-груп: Системи за термоконтрол на зърнобази
Инфотех-груп (ИТГ), производител на цифрови системи за термоконтрол и автоматично управление на вентилацията в зърнобази, е оборудвала над 250 обекта на територията на България и множество бази в над 40 страни по света, между които Франция, Германия, Сърбия, Косово, Румъния, Турция, Русия, Азербайджан, Казахстан, Иран, Саудитска Арабия, Либия, Египет. Благодарение на системата за контрол на температурата се проследяват измененията на температурите в зърнения насип и своевременно могат да се предприемат действия, които да предотвратят нежелани процеси, водещи до влошаване на качеството или до загуба на продукция.

Термосондите са основни компоненти от системата, които работят в обема на зърнения насип и са подложени на постоянен опън и триене. Конструираните от ИТГ цифрови термосонди нямат аналог в световен мащаб. Те имат специална двуслойна, самозатягаща се стоманена оплетка, която осигурява изключителна здравина, въпреки дебелината им от едва 9,8мм. Специализиран софтуер InfoNav осигурява удобно проследяване на температурните отчети, създава база данни и позволява извличане на справки за произволен период от време. С допълнителен модул към системата е възможно автоматизирането на вентилационния процес в зърнохранилищата. Всяка система за термоконтрол на ИТГ се произвежда по индивидуален проект, като компанията осигурява професионални монтаж, обучение, гаранционен и извънгаранционен сервиз и поддръжка на своето оборудване.

От 2017г. на пазара е новата разработка на ИТГ – уеб-базирана платформа за мониторинг на температурата на зърното GrainCloud. Тя позволява дистанционен достъп до базата данни от температурни отчети на системата. Може да се използва през компютър, смартфон или таблет. GrainCloud е интуитивна и осигурява различни по вид и обхват справки за температурата на зърното и нейните промени във времето. Предлага още опции за известяване (аларми) чрез звуков сигнал, и-мейл или SMS.

Водени от добрите практики в технологията по съхранение на зърното, ИТГ допълват продуктовата си концепция със зърноохлаждащи машини Granifrigor на немската фирма FrigorTec GmbH. Това са машини, които вкарват охладен въздух през вентилационната система на силоза или склада. Основните им предимства са, че работят независимо от атмосферните условия, охлаждат зърното до температури 10-14°С, като по този начин го консервират надеждно за дълъг период от време, запазвайки влажността и доброто му качество, без нужда от химическо третиране.

Инвест Билдинг-Силистра: цялостно оборудване за животновъдни ферми и силози
Инвест Билдинг-Силистра предлага цялостно оборудване за животновъдни ферми: свинеферми, птицеферми, овцеферми и други, като сред богатата им продуктова гама са и висококачествени холандски и испански силози. Фирмата може да ви достави както малки силози за фуражи за вашата ферма от 2 до 100 тона, така и големи силози за съхранение на зърно до 16000 тона.

Силозите, които Инвест Билдинг предлага, са изработени от галванизирана стомана и тяхното качество е гарантирано. Производителите са водещи в областта фирми от Испания и Холандия, без никакви компромиси във всеки един детайл.

Фирмата предлага и широка гама от аксесоари за своите силози като системи за механично и пневматично пълнене, стълби, пасарелки, зареждащи, изпразващи и помитащи шнекове, системи за температурен и вентилационен контрол и други.

Специалистите на Инвест Билдинг могат да ви изготвят цялостен проект съобразен с вашите потребности. Те могат да проектират, доставят, монтират и поддържат вашите силози или силозни стопанства, като целта им е пълна удовлетвореност на клиента.

Агри Партнерс: Комплексно изграждане на складови съоръжения за зърно
В световен мащаб производството на зърно е най-мащабният производствен процес – всяка година се засяват повече от 500 милиона хектара земеделска земя, от които се произвеждат повече от 3 милиарда тона различно зърно. Трудно е да бъде изчислен броят на стопанствата, заети с това мащабно производство, но той е милиони, което определя зърнопроизводството като един от пазарите с най-силна конкуренция. Производството на зърно се обуславя от климатичните дадености, които определят разпределението на различното зърно. Черноморският басейн, в който попада и нашата страна, е един от най-благоприятните региони за производство на почти всички видове зърно. Но в същото време регионът е силно конкурентен, още повече от изминалата 2016 година, когато Русия отвори експорта на зърно, с което се превърна в най-големия износител на зърно в света. Влияние на пазара в региона оказва също и Украйна.

В тази макроикономическа рамка на зърнопроизводството съвсем закономерно е в сезона на жътва, когато предлагането е най-голямо, цените на културите да „удрят дъното“, след което да възстановят позициите си от предходните периоди. Именно моментът на жътвата е критичен за производителите, когато е необходим ресурс за подготовка на следващия производствен цикъл и покриване на текущи разходи. Налице е също тенденция глобалното предлагане да нараства по-бързо от потреблението, диктувано от непрекъснатото увеличаване на добивите.

Пазарните механизми откриват също и друга важна тенденция – увеличаване на запасите от зърно, които за миналата година отбелязаха нов световен рекорд с общ размер от 250 милиона тона. Увеличаването на запасите зърно предполагат изграждането на нови мощности и съоръжения за неговото съхранение. И в това отношение нашата страна следва успешно световните тенденции – с изграждането на няколко нови пристанищни терминала в черноморските ни пристанища и на река Дунав, България постепенно определя ролята си на важен фактор в региона.

За съхранение на зърното могат да бъдат ползвани съществуващи и нови хоризонтални складове, но за да бъдат гарантирани параметрите на съхраняваната продукция, по-добро е решението за изграждане на метални силози. С такова решение се осигурява регулируема скорост за пълнене и изпразване, необходимата за изграждане площ е в пъти по-малка от тази необходима за изграждането на хоризонтален склад, а и параметрите на прибраното зърно могат да бъдат лесно гарантирани посредством автоматизирани системи за температурен контрол и вентилация.

Доброто планиране и проектиране, а след това и самото изграждане на едно стопанство за съхранение на зърно, са от ключова важност в инвестиционното намерение. За да отговори на тази необходимост, насреща можете да откриете Агри Партнерс. Фирмата предлага комплексно изграждане на складови съоръжения за зърно – от идейното проектиране до доставката и монтажа на необходимите детайли и елементи на испанската фирма Ilpersa.