АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина V, брой 6, 2017

Председателят на ССА на среща с учените от Института по царевицата-Кнежа

Председателят на ССА на среща с учените от Института по царевицата-Кнежа

Институтът по царевицата-Кнежа е единственият в страната, работещ по проблемите на царевичното производство – създаване на високодобивни хибриди и технологии за отглеждането є в зависимост от направленията на използване и пригодени за отделните агроекологични райони на страната. Перспективата за цялостното развитие на института беше обсъдена по време на работната среща на колектива с председателя на ССА проф. д-р Васил Николов. Той беше запознат с основните направления на научноизследователската работа на колектива. Обсъден беше проблемът с липсата на кадри и незаинтересованост на младите хора да се занимават с научноизследователска работа, дължащо се на ниското трудово възнаграждение.

Относно това проф. д-р Николов изрази необходимостта от разработването на единна скала за определяне на трудовото възнаграждение за различните категории служители в системата, която да е обвързана с минималната работна заплата. Допълнително възнаграждение, получено от реализирани разработки – хибриди (сортове), технологии и други не трябва да има ограничение.

Заедно с колектива на ИЦ-Кнежа, проф. д-р Николов посети стопанския двор и демонстративния участък, на който са представени хибридите, селекция на ИЦ. През настоящата година в Института по царевицата бяха получени високи добиви от есенниците – пшеница, ечемик и ранните пролетни култури овес и пролетен грах. Очакват се високи добиви от късните пролетни култури – слънчоглед и царевица за зърно. Институт по царевицата поддържа сертификати на 20 хибрида, включени в Сортовата листа на страната. На всички тях се извършва сортоподдържане на семепроизводство на основата на лицензионни договори. През последните две години на 4 хибрида, селекция на ИЦ-Кнежа, се извършва семепроизводство и в Казахстан. През 2017г. са признати 2 нови хибрида – Кнежа 461 и Кнежа 560.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама  • Кампания stopillegal.com