АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина V, брой 6, 2017

ДюПон Пионер разработва ново поколение хибриди рапица

ДюПон Пионер разработва ново поколение хибриди рапица

Сезонът на рапицата е. В някои региони на страната сеитбата е започнала, Добруджа е последна, което се дължи на по-хладния климат, по-тежките почви и по-трудните обработки. За сезон 2017/2018 ДюПон Пионер предлага ново поколение хибриди рапица с повишена устойчивост на преждевременно разпукване на шушулките. Фирмата е единствената, която има в портфолиото си нискостъблените хибриди от т.нар. Pioneer MAXIMUS® продуктова линия. Те са по-ниски на ръст растения, което прави жътвата им много по-лесна. При влажна пролет високостъблените хибриди стават по-мощни, което затруднява прибирането, води до повече загуби и вдига разхода на гориво. По-ниските растения се жънат по-бързо, почти като при пшеницата, комбайните не ги усещат. Обикновено рапичната култура създава стъбло от около 30-40см преди да започне да се разклонява. При Pioneer MAXIMUS® хибридите разклоненията започват по-ниско, но това не е за сметка на добива. В момента Пионер предлага три такива хибрида – PR44D06, PX113 и PX125CL. Последният е в продуктовия каталог на фирмата от миналата година и е най-ранният, което дава възможност за навременно прибиране. PX125CL има възможност за коригиране на плевелните популации с Клеранда. Ако сме избрали поле, което има висока наситеност на плевели, внасянето на Клеранда спомага за ефективната борба с тях и това спомага за нормалното развитие на рапицата.

Един от по-старите хибриди на Пионер, който продължава да има своите привърженици, е PR44D06. От фирмата споделят, че имат клиенти в Добруджа, които всяка година прибират над 400кг реколта от него. Той е с изключително добра студоустойчивост. Не е създаден точно за условията на България, но в Добруджа обикновено има силни ветрове с издухване на слоя сняг над рапицата през зимата и при едно откриване голяма част от надземната маса загива, а понякога и подземната. При PR44D06 такива щети няма. PX113 е ново поколение хибрид от Pioneer MAXIMUS® продуктовата линия с ген за устойчивост на фома Rlm-7, който осигурява равномерно узряване на стъблата. Добивът от PX113 е в нормите 3,5-4т на хектар. Препоръчва се за полета с лош фитосанитарен профил, оптимизиране на разходите и получаване на максимална печалба от декар.

Пионер предлага и високостъблени хибриди, които могат да достигнат 1,80-2м. Разклоненията при тях са много мощни, а различните хибриди предлагат различни допълнителни бонуси като издръжливост към неприятели, болести и висока устойчивост на преждевременно разпукване на шушулките. Най-продаваният от тях е PT225, който е от така наречената нова генерация. Има друг вид разклонения и повишена толерантност спрямо икономически важните болести. Дава стабилен добив – между 3 и 4 тона на хектар, без резки отклонения, което е много важно при производството на рапицата. От тази година Пионер има нов продукт – PT264, който е друг вид селекция и генетика. Тепърва влиза в България, но в Европа вече е много разпространен и резултатите са отлични. Има висока устойчивост на разпукване на шушулките, което гарантира стабилност през годините на добив.

Друг флагман на Пионер е хибридът PR44W29 с много висок капацитет за добив – около 500-600кг/дка. Той е един от най-рано възстановяващите растежа напролет и най-рано цъфтящи. Хибридите PT228CL и PT200CL по Clearfield® технологията са изключително търсени в Южна България. Много добре се адаптират към различни климатични условия. При тях контролът на плевелите става на база внасяне на хербицид Клеранда, което позволява ефективно изчистване на полетата.

Всички хибриди рапица на Пионер са в средната и горната група по маслено съдържание с над 42% масленост, което гарантира бързата реализация на продукцията.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама  • Кампания stopillegal.com