АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина V, брой 6, 2017

Белхим показва своите продукти на редица демонстрации в страната

Белхим показва своите продукти на редица демонстрации в страната

Белхим Кроп Протекшън България разширява продуктовата си листа всяка година. Компанията разработва и внедрява нови активни вещества и растителнозащитни формулации, които адекватно да отговорят на нуждите на земеделските производители. Богатата гама от професионални продукти, осигуряващи цялостни решения при борбата с болести, неприятели и плевели, убеди много български фермери в преимуществата на съвременните технологии в растителната защита. През месец юни земеделските производители имаха възможността да се убедят в качествата на продуктите на компанията на организираните открити дни на демо полетата на Белхим в България, на обща площ над 100дка.

На 6 юни в село Михалци, община Павликени, на поле от 50дка, производители и специалисти от Северна България отчетоха предимствата на програмите за растителна защита на Белхим при основните полски култури – пшеница, царевица, слънчоглед и рапица. При есенниците Белхим ще разшири своето портфолио с фунгициди с различен механизъм на действие, което гарантира избора на точния фунгицид или комбинация от фунгициди за справяне с болестите в зависимост от климатичните условия, както и инсектицид. При пшеницата компанията ще предложи няколко фунгицида срещу основните болести – базично гниене, септория, брашнеста мана и фузариум. При рапицата Белхим разширява листата си с фунгициди, които имат и растежно-регулаторна функция, както и специализиран фунгицид, насочен изцяло за контрол на склеротиния при маслодайните култури. Също така производителите видяха няколко комбинации на вегетативни хербициди при царевица. Като противожитен хербицид във всички варианти беше приложен Самсон Екстра 6 ОД, превърнал се в еталон за справяне с всички житни плевели, дори и във фаза братене на плевелите. Партниращи противошироколистни хербициди в различни дози и време на приложение бяха показани продуктите Оникс – с контактно действие, и Темза – системен хербицид с вегетативно и почвено действие. Хербицидните комбинации показаха перфектен контрол дори и при прераснали плевели, като същевременно са абсолютно толерантни към царевицата.

В реални български производствени условия беше направена и демо платформата Белхим Камп за растителна защита при пшеница, царевица и нахут до град Ямбол. На 14 юни над 140 земеделски производители от Южна България видяха фунгицидни програми при пшеница, които показаха на присъстващите предимствата на резервоарните смеси от две или повече активни вещества, изготвени според конкретните климатични и фитосанитарни условия към момента на пръскане. Целта на тези комбинации е постигане на по-висока ефективност на фунгицидите спрямо конкретното състояние на посевите и оптимална себестойност на продукцията. Безспорен фокус на опитната платформа бе продуктът Лентагран – вегетативен контактен широколистен хербицид при нахут. При правилно приложение по схема Лентагран се справя с основните плевели при нахута – синап, бутрак, лобода, самосевка слънчоглед и други, без да стресира културата и да повлиява на добива.

Непрекъснато променящите се климатични условия и динамични пазарни механизми на стоковата продукция създават необходимост от справяне с нови предизвикателства. Създадените нови продуктови решения, включени в листата за 2018 на Белхим, са пряко свързани с динамиката и изискванията на пазара.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама  • Кампания stopillegal.com