АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина V, брой 6, 2017

Нова високоточна апаратура за анализ в Агролаборатория Плантис

Нова високоточна апаратура за анализ в Агролаборатория Плантис

От пролетта на тази година в Агролаборатория Плантис към Научноизследователски и технологичен център по земеделие Плантис, град Разград заработи нова високоточна апаратура за анализ на хранителни елементи в почви, растения, хранителни продукти и проби с различен произход. Основна част от тази апаратура е атомно-абсорбционен спектрометър с индуктивно свързана плазма Quantima, производство на GBC Scientific Equipment Pty Ltd, Австралия. Анализите се отличават с висока точност и надеждност и може да се определя количеството на над 70 елемента от Менделеевата таблица на базата на стандарти за всеки един от тях. Пробоподготовката е автоматизирана и се осъществява чрез система за микровълново разлагане на изследваните проби – SpeedWave, производство на Berghof Ltd, Германия.

Приложението на апаратурата не включва само почвени и растителни анализи, а анализ на тежки метали в проби с различен произход, на микроелементи в торове, храни, фуражи и прочее. Агролаборатория Плантис може да извършва качествен анализ на зърно с помощта на NIR-анализатор, както и микроскопска диагностика на болести по растенията и фитопатогени.

Почвените анализи на основните хранителни елементи и на други важни за растенията елементи позволява бързо откриване на проблеми в почвеното плодородие и дава вярната посока в решаването им. Особено ефективни са паралелните анализи едновременно на почва и цяло растение, включващи основните хранителни елементи азот, фосфор, калий, калций, магнезий, сяра, мед, цинк, манган, молибден, желязо и толкова важния фактор киселинност на почвата. При паралелните анализи до голяма степен стават ясни истинските проблеми на взаимодействието между почва и растение, кои елементи са в дефицит и кои в излишък, между кои елементи има противодействие.

На базата на тези анализи може да се разработи рецептура за листен тор, чрез която да се балансира минералното хранене на съответната култура и да се компенсират до голяма степен дефицитите на хранителни елементи. Тези рецептури могат веднага да бъдат реализирани в листен тор чрез производствените линии на НИТЦЗ Плантис за кристални и течни листни торове. Така, в региони с неблагоприятни почвени характеристики за определена култура може да се постигнат добри резултати в добивите. Този метод на решаване на проблеми на почвеното плодородие вече се доказа при слънчоглед и царевица и активно се развива като част от дейностите на НИТЦЗ Плантис. Клиентът на центъра получава не само констатация на проблема, но и средство за неговото решаване.

Основната цел е земеделската наука да слезе директно при производителите и да бъде максимално адекватна на техните нужди и проблеми. Последните изследвания на хранителните елементи в почвите в различни региони показват задълбочаващи се проблеми, даващи пряко отражение върху добивите от различните култури – съдържанието на ключови за метаболизма на растенията микроелементи. Това дава възможност на НИТЦЗ Плантис да предложи ефективни начини за решаването им.

Предстои разширяване на аналитичните възможности на Агролаборатория Плантис и нарастване на гъвкавостта є при изследване и решаване на производствени проблеми в земеделието. Производителите на земеделска продукция няма да работят на тъмно, а ще имат ясни и точни препоръки за своето производство и най-ценното – ще разполагат с най-точното средство за решаване на проблеми на минералното хранене на растенията, респективно и на добивите. За подробна информация за цени, пакети и процедура посетете сайта на компанията.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама  • Кампания stopillegal.com