АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина V, брой 6, 2017

СТЕКСПО 2017 – Форум за месодайното говедовъдство като бизнес

СТЕКСПО 2017 – Форум за месодайното говедовъдство като бизнес

На 12 и 13 септември, съответно в град Сливен и в стопанството на земеделския производител Николай Димов в село Стефан Караджово, общ. Болярово, обл. Ямбол, се състоя Форум за месодайното говедовъдство като бизнес – СТЕКСПО. Той е организиран от Асоциацията за развъждане на месодайните породи говеда в България (АРМПГБ) и се провежда за втора поредна година. В същността си представлява среща на колеги за обмяна на опит, знания, създаване на трайни връзки, получаване на актуална информация за отглеждане, мениджмънт, профилактика и хранене. Фермерите, които бяха сред посетителите на събитието, имаха възможност да се видят с търговски партньори – търговци, месопреработватели, хотелиери, производители на земеделска техника, фуражи и ветеринарни препарати. На СТЕКСПО 2017 бъдещите инвеститори можаха да се запознаят с настоящите възможности на сектора, състоянието на разплодните стада, опита на настоящи фермери, тенденциите в дизайна на ферми и пасищни комплекси, възможностите на най-модерната механизация. Специално внимание тази година бе отделено на пазара на говеждо месо и възможностите за директни доставки до големите търговски вериги.

На СТЕКСПО 2017 бяха представени 9 месодайни породи в 4 категории – крави с телета, юници, разплодни бикове и комерсиални кръстоски. За първи път се проведе изложбен конкурс за породата Абердийн Ангус (млади бикове до 2 години). На специален семинар беше представена породата Месодаен Симентал с мострени животни с Pedigree внос от Германия.

В събитието взеха участие лектори от Германия, Холандия, Ирландия и България, които изнесоха лекции относно повишаване на икономическата ефективност във фермите. Те представиха най-успешните практики за отглеждане на говеда за месо, транжиране.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама  • Кампания stopillegal.com