АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина V, брой 6, 2017

Барабанът за компостиране Bedding Composter™ от EYS

Барабанът за компостиране Bedding Composter™ от EYS

Турската фирма EYS предлага най-съвременния барабан за компостиране Bedding Composter™, който значително ускорява процеса на аеробна ферментация. Това се прави, като се създаде идеалната среда за аеробни бактерии, които да населят и минерализират органичната материя. Всичко, към което фирмата се стреми, е да помогне на естествено съществуващите бактерии да работят по-бързо.

Композиционната система BC Series се състои от специален сепаратор HD (Heavy-Duty), който обезводнява твърдото вещество (или направо „тора“?) до определено ниво на влага. Отделеното твърдо вещество след това автоматично постъпва в специалния полимерен барабан, където се задържа в продължение на 24 до 72 часа. През този период компютъризираното управляващо устройство на системата автоматично регулира температурата, влагата и нивата на кислород в барабана. Параметрите за компостиране могат да се наблюдават и регулират лесно чрез сензорния контролен блок, дори и през интернета на вашия смартфон.

В процеса на ферментация в системата не се подава топлина. Твърдото вещество се самозагрява до повече от 70°C като резултат от екзотермичната аеробна ферментация, отговаряща на изискванията за хигиена на ЕС.

От компанията твърдят, че могат да удовлетворят всички нужди, свързани с управлението на оборския тор.

От скрепери до помпи и смесители, от разделяне до филтриране, от компостиране до разпръскване по полето, EYS предлага най-широката гама от продукти и модели, които можете да си представите в света на управлението на тора. Изнасяйки по-голямата част от продукцията си, компанията е една от водещите за управление на торовете в света днес. С над 25-годишния си опит в проектирането и производството и установена мрежа за продажби в повече от 35 страни, EYS е известна със своето внимание към качеството на продуктите във всеки детайл.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама  • Кампания stopillegal.com