АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина V, брой 6, 2017

Свръхпроизводителна разбалираща машина Tomahawk C12 Calibrator на Teagle

Свръхпроизводителна разбалираща машина Tomahawk C12 Calibrator на Teagle

До края на 2017г. влиза в редовно производство най-новата разработка на Teagle – свръхпроизводителната разбалираща машина Tomahawk C12 Calibrator. Проектният капацитет на машината е до 11 тона на час. Това подсказва и нейната основна област на приложение в биогазовите и пелетните инсталации, но също така и в най-големите животновъдни стопанства за зареждане на по-големите фуражораздаващи смесители (миксери) и класическото приложение на нарязаната слама за дълбока несменяема (и сменяема) постеля за животните и птиците.

Интересно е да се отбележи, че машината може да се настройва за различна дължина на смилаемите частици от 20mm до 100mm. Изискуемата тракторна мощност е от 120 до 200к.с. Колесната формула позволява дислоцирането на разбалировачката на различни обекти, като скоростта на придвижване е до 40km/h. Разтоварващият транспортьор може да се разгъва в работно положение или да се сгъва в транспортно положение.

Разбалиращата камера на C1 Clibrator може да поема бали с различна големина и геометрия. Настройката на различна дължина на нарязване става с бързосменяеми сита, само с натискането на едно копче. Обслужването изисква не повече от един оператор, като неговата работа е силно облекчена от възможността да контролира всичко от кабината на агрегатирания трактор чрез безжично дистанционно (Bluetooth-технология). Освен това контролирането на производителността чрез бърза смяна на ситата по време на работа и скоростта на ротация на разбалиращата камера, може да става както в ръчен, така и в автоматичен режим. Товаренето на балите чрез телескопичен товарач също може да се контролира дистанционно от кабината на товарача, така че натоварването на тракторния двигател да бъде винаги в областта на оптималния мощностен диапазон.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама  • Кампания stopillegal.com