АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина V, брой 6, 2017

Поставяме акцент върху културните растения и грижата за тях

Разговор с г-н Хусейн Ахриев, Управител на Lebosol Dünger GmbH за България

Поставяме акцент върху културните растения и грижата за тях

Тази година Лебозол България празнува своята 7-годишнина. Каква равносметка прави българският екип за този период?
Повече от 30 години Лебозол Дюнгер ГмбХ има доказана водеща роля на европейския пазар, благодарение на богатата си производствена гама, уникалните и иновативни продукти, тясното сътрудничество с научно-изследователски институти и подход ориентиран към лична консултация, прецизно и експертно подпомагане на работата на земеделските производители.

Равносметката, която правим за изминалите 7 години на българския пазар е, че немските листни торове доказаха ефикасността си и третирането с тях вече е неделима част от професионалното земеделие у нас.

Стопаните ни се доверяват напълно, защото знаят че нашата цел не е търговска, а се уповава само и единствено върху културните растения и грижата за тях, изучаването на специфичните им нужди и създаването на продукти изцяло ориентирани към извличане на максималния сортов потенциал. Комплексната им формулировка гарантира доставяне на хранителните елементи без загуба и тяхното усвояване от растенията в размер над 90%.

Защо залагате именно на богата гама от еднокомпонентни и многокомпонентни комплексни торове?
Торовете Лебозол са създадени като бързодействащи и с пряко действие върху снабдяването на растенията с хранителни вещества. За да покрием всички фундаментални нужди на културите, както и да сме подготвени за предотвратяването или преодоляването на конкретен проблем, ние залагаме на гама от повече от 50 продукта течни торове за листно хранене, растителни подсилващи средства, добавки и подобрители на средствата за растителна защита.

По този начин земеделците винаги могат да бъдат спокойни, че нито един проблем на полето няма да остане без решение и техните растения ще получат най-оптималното извънкореново подхранване.

Кои са специалните предложения от фирма Лебозол за предстоящата есенна кампания?
Допълнителното внасяне на хранителни елементи през есента е гаранция за максимален успех от схемата на торене.

Третирането с Микс за рапица СК ще набави така необходимите за рапичните растенията: бор, манган, молибден, калций и сяра. ВиталoСол Gold СК е другото ни предложение при рапица, част от новата продуктова линия Gold, което е с високо съдържание на мед, манган и сяра. За оптимални добиви и високи качествени показатели при пшеница и ечемик, препоръчваме Манган Gold СК от иновативната продуктова линия Gold, със съдържание на манган, като манган-нитрат и манган-карбонат, азот и сяра. И още – Манган-Нитрат 235, който е от групата специални торове на Лебозол и в състава си има манган и азот. Лебозол предлага още третиране с Квадро С СК, със съдържание на мед, манган, цинк и сяра. Положителен ефект върху развитието на житните култури ще окаже и подхранването им с Трипъл СК, течна смес на микроелементи с мед, манган и цинк. За намаляване на стреса и подобряване на ефективността на мероприятията по растителна защита, земеделците могат да се доверят отново на уникалното действие на органичния тор, топ продукт на фирмата, Аминозол.

Във връзка със своята годишнина, Лебозол България, включи всички свои топ продукти за есенна грижа на семената, рапицата и житните култури в специални бонус програми. Българските фермери ще имат възможността да надградят всяко закупено количество от тях с допълнителни продукти, които да обогатят ефекта от есенните мероприятия.

Какво си пожелавате да постигнете през следващите 7 години?
Акцентът, който поставяме с поглед напред, ще остане неизменен – културните растения и грижата за тях. Нямам съмнения в това, което предстои да постигнем и надградим в технологично отношение. Пожеланието ми е по-скоро към българските земеделци, а именно да се доверят напълно на иновациите в листното хранене на растенията, с което да си гарантират по-малка капиталоемкост, дългосрочни качествени показатели и високи добиви.