АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина V, брой 7, 2017

Приложение на дървесна биомаса за отопление в селското стопанство

Много сфери в селското стопанство са енергоемки и зависимостта им от изкопаеми горива, като например дизелово гориво, газ и пропан-бутан (LPG) за отопление, добавя значит ...

Оборудване за биволовъдствотоОборудване за биволовъдството

Биволското мляко е ценен хранителен продукт, а годишното му производство се равнява на 10.5% от производството на краве мляко в света. В сравнение с кравето мляко биволск ...

Машини за резитба, събиране и оползотворяване на остатъцитеМашини за резитба, събиране и оползотворяване на остатъците

Стопаните на големи овощни насаждения и лозя са наясно с необходимостта от механизирана резитба. Не по-малко важно е и механизирането на събирането на остатъците от резит ...Реклама