АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 1, 2018

Свински течен тор за производство на енергия в биогазови инсталации

Свински течен тор за производство на енергия в биогазови инсталации

Фактът, че свинският течен тор като правило показва по-ниско съдържание на органично вещество в сравнение с говеждия течен тор, често води до заключението, че производството на биогаз от свински течен тор е икономически неефективно. При това обаче не се отчита, че в биогазовите инсталации могат да се влагат и ко-субстрати като царевичен силаж или силаж от житни растения, чието използване е икономически изгодно. Ко-субстратите притежават по-висока енергийна плътност и в резултат на това при съвместна ферментация с течен тор доставят най-голямата част от енергията. Количеството ко-субстрати, което може да бъде ферментирано обаче, се ограничава от често срещаното при тях високо съдържание на твърдо вещество, затрудняващо транспортирането и разбъркването им. Течният тор служи като „разредител“, доставя на микроорганизмите необходимите им редки елементи и осигурява рН-стабилност на биологичния процес.

Друго предимство на течния свински тор пред говеждия е, че поради по-ниското му съдържание на сухо вещество към него могат да бъдат добавени по-големи количества ко-субстрати. По този начин сместа става по-богата на енергия, така че отнесено към количеството енергия, която трябва да се произведе, сумарно е необходимо изграждане на по-малки по обем ферментатори, а така се намаляват инвестиционните разходи. В добавка към това, свинефермите предлагат по-добри предпоставки за използване на получаваната паралелно с електроенргията топлина, отколкото при говедовъдните ферми. В резултат на това икономическата ефективност може да бъде увеличена допълнително.

Обобщавайки, можем да потвърдим, че ферментацията на свински течен тор заедно с енергийно богати ко-субстрати има значителни преимущества по отношение на икономическата ефективност в сравнение с производството на биогаз от говежди течен тор.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама