АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 1, 2018

Наша цел е да поддържаме високо качество и коректен срок на изпълнениетоНаша цел е да поддържаме високо качество и коректен срок на изпълнението

Г-н Петров, вече повече от 10 години фирма ПИН Консулт се занимава с проектиране и изграждане на фотоволтаични системи. Каква равносметка можете да направите? За ...

Използвайте шанса и модернизирайте фермите сиИзползвайте шанса и модернизирайте фермите си

Г-жо Кръстанова, в началото бихте ли представили накратко фирма АгроВиста? АгроВиста е утвърдена фирма на българския пазар, създадена с визията да подкрепи интегр ...

Важен е ръстът на доверието на нашите клиентиВажен е ръстът на доверието на нашите клиенти

Г-н Василев, разкажете какво се случва в Технопанел напоследък. Върху какви обекти сте работили последно време? Първо искам да пожелая на Вашия екип и читатели ед ...

Продуктите на BouMatic са вече и на българския пазарПродуктите на BouMatic са вече и на българския пазар

Г-н Филев, в началото на разговора ще споделите ли малко повече за Фарм Сервиз? Откога сте на българския пазар? Със съдружника ми Пламен Денчев сме повече от 10 г ...

Стремим се да бъдем технически актуални и модерниСтремим се да бъдем технически актуални и модерни

В началото на разговора, ще представите ли накратко АДИГ АГРО на нашите читатели? Фирма АДИГ АГРО е създадена и работи с цел да подбере за свои доставчици утвърде ...

Моят съвет към колегите е да опитват и новите неща в земеделиетоМоят съвет към колегите е да опитват и новите неща в земеделието

В началото на разговора, ще се представите ли накратко за читателите на списание АгроБио Техника – кой сте Вие и откога се занимавате със земеделие? Казвам се Дим ...Реклама