АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 6, 2018

Нов продукт от Агрополихим АД течен азотен тор със сяра

Нов продукт от Агрополихим АД течен азотен тор със сяра

Водейки се от иновативното мислене и опитвайки се да наложим течното азотно хранене в България като основно, искаме да Ви представим още един продукт от гамата на течните торове, който ще промени тотално представата Ви за прецизно азотно хранене на растенията. Това е течен азотен тор със сяра (UAN 28% + S 5%).

Този продукт съчетава в себе си положителните качества на три различни азотни тора – Амониев нитрат, Карбамид и Амониев тиосулфат. Всички предимства на течния азотен тор в комбинация със сяра. Това го прави уникален по рода си продукт, който може да даде най-добрия старт на всяка една култура. Приложим е не само при масовите полски култури, но и при зеленчукопроизводството, трайните насаждения, лозя и др. Наличието на трите форми азот в съчетанието със сяра не е основното му предимство. Амониевият тиосулфат действа като инхибитор на нитрификационните процеси и по този начин отдаването на азота се забавя и може да продължи от 8 до 12 седмици. Това го прави най-доброто решение за предсеитбено торене на полски култури.

Получавате максимално добро разпределение на активното вещество в почвата, трите форми на азот (амидна, амониева и нитратна) и сяра. Загубите на активно вещество посредством торенето с течен азотен тор (UAN) или течен азотен тор със сяра (UAN + S) са минимални и могат да достигнат не повече от 10 процента за целия период на вегетация при подхранваната култура. Това прави този продукт най-ефективния азотен тор, с който можете да обезпечите цялостното азотно торене и подхранване на вашите растения.

Използвайки го при зимно-пролетните култури, които на есен се нуждаят от бърз старт и обезпечаване с азот до определена фаза, това е възможно най-добрият и прецизен начин да го направите. Приложен предсеитбено при пшеница, течният азотен тор със сяра дава бърз и равномерен старт на посева, което се дължи на максимално доброто разпределение на активно вещество в почвата, т.к. приложението му става посредством пръскачки. Посевите са еднородни и навлизат в отделните фази задружно, което е много важен елемент при залагането на добри добиви. Пшеницата, наторена с този продукт, ще има достатъчно азот да изхрани максимален брой есенни братя, да заложи добра коренова система и възел на братене, защото ще е обезпечена с азот от покълване до покой. Нито един друг гранулиран азотен тор не може да постигне този ефект. Разбира се, това не се отнася само за пшеницата, но и за ечемик и рапица като зимно-пролетни култури. Много добре на торене с течен азотен тор със сяра реагират бобовите култури, които все по-често стават част от сеитбооборота на фермерите. При зеленчукопроизводството и трайните насаждения, това е най-доброто решение за азотно хранене.

Торенето на пролетни култури като слънчоглед и царевица (и други пролетни култури) с течен азотен тор със сяра, е най-доброто решение, особено в райони, където влагата е в малки количества. Приложен преди последната обработка или след сеитбата в съчетание с почвения хербицид, течният азотен тор със сяра ще обезпечи растенията с азот за период от 8 до 12 седмици, което означава, че растението е снабдено с азот до основни критични фази от своето развитие. Това спомага за развиване потенциала на всяка една култура, при която се използва най-добрият начин за азотно торене и подхранване, а именно торенето с течен азотен тор със сяра.

Както течният азотен тор (UAN), така и течният азотен тор със сяра (UAN+S) има своите специфични моменти на приложениe. Те се изразяват в съобразяване на подаваното активно вещество и фазата на култура в момента на приложение. Атмосферните условия също трябва да бъдат съобразени, но те не оказват голямо влияние, когато продуктът се прилага предсеитбено или по време на есенната вегетация за пшеница и рапица.

Решение за приложение на този продукт при всички видове култури можете да потърсите от нашите агроном-консултанти. Те ще Ви изготвят индивидуални програми за торене, съобразени изцяло със спецификата и рутината на вашата работа.

За повече информация за този и всички останали продукти на Агрополихим АД, не се колебайте да се свържете с нас:АГРОПОЛИХИМ

София 1000,
тел.:02/ 97526
факс:02/ 97594