АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 6, 2018

Екобаланс представя резултати от опити с Байкал ЕМ-1 при пчелите

Екобаланс представи план на проведените опитни изследвания за използването на Байкал ЕМ-1 в пчеларството.

Те започнаха с пръскане на пчелите през есента с разтвор на препарата Байкал ЕМ-1 (2мл/л вода, 20-25мл/кошер). Последва пролетно подхранване на пчелите със захарен сироп с добавянето на разтвора на препарат Байкал ЕМ-1 (20мл от препарата на 10л сироп). Захарният сироп се прави от 2 части захар плюс 1 част вода. А след такова Ем-подхранване трябва да се направи обработка с 12% концентрат на емулсия от препарата Тактик (против акари Вароа).

При отчитането на резултатите в кошерите, където е била извършена есенна обработка с разтвор от препарата Байкал ЕМ-1, средният брой на подмор на пчелите е 1145бр./кошер. В същото време в контролните кошери (без обработка с ЕМ-препарата) подморът е съставил 1720бр./кошер, т.е. с 33,4% повече. Натрупването на акари Вароа в кошерите, където е била извършена есенна обработка с разтвор от препарат Байкал ЕМ-1 е било 5-7%, а в контролните кошери останали без обработка – 28-32%.

След използването на разтвор от препарата Байкал ЕМ-1 се наблюдава по-ранен и по-интензивен летеж на пчелите, което положително се отразява върху интензивността на медосбора и на количеството му. Наблюдава се увеличаване на пилото в кошерите, където е била извършена обработка с разтвор от препарат Байкал ЕМ-1, средно с 0,5 рамки/кошер. В тези кошери, където е била извършена обработка с ЕМ-препарат, рамките са били чисти (без диария при пчелите).

Пролетното подхранване със захарен сироп с добавяне на разтвора от препарат Байкал ЕМ-1 при норма 10мл на 1л сироп, стимулира пчелата-майка за снасяне на яйца (за сравнение с необработени семейства – количеството яйца средно нараства с 3 рамки на един кошер).

Добавянето на разтвора от препарат Байкал ЕМ-1 във вода (200г/10л вода) за напояване на пчелите подобрява общото им състояние и повишава интензивността на медосбора. Общото състояние на семействата в кошерите, където е била извършена обработката, е очевидно по-добро, отколкото в контролните кошери.

„Вследствие на отчетените от опитите резултати можем да направим следния извод – те безспорно свидетелстват за положително влияние на препарата Байкал ЕМ-1 върху пчелите и за възможностите на Байкал ЕМ-1 за защитата на пчелите от вредители“, заключват от Екобаланс.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com