АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 6, 2018

Екструдиране на фуражи, храна за домашни любимци и риби

Екструдиране на фуражи, храна за домашни любимци и риби

Farmet е чешка инженерна компания с основна дейност разработване на ефективни технологии за обработка на голяма гама маслодайни семена. Фирмата акцентира и върху икономия на енергията и опазване на околната среда. Farmet предлага както индивидуални машини, така и цялостни системи – от студено пресоване до готов рафиниран продукт.

Фирмата разполага с винтови преси за производство на олио, екструдери, охладители готова продукция, двустепенно студено пресоване, едностепенно екструдиране и пресоване, двустепенно екструдиране и пресоване, пълно комплексно оборудване за маслодобивната промишленост. Екструдират се фураж, соя, храна за домашни любимци и храна за риби. Капацитетът на машините е от 10кг/час при пресите (0,24тона/ден) и 100кг/час при екструдерите (2,4тона/ден) и достига до 1000тона/ден и повече преработена суровина при работа в система.

Farmet разработва нови решения при технологията на екструдиране, където се увеличава ефективността на вложената енергия. Предложението от 2018 година е Heat Recovery, чиито цели са да се намалят оперативните разходи и специфичната консумация на електричество за 1 тон преработена суровина.

Процесът на екструдиране на соя е ефект от температура и налягане (130-140°C, 30-40 Bar). При него антихранителните агенти се елиминират чрез топлина и се използват ценните агенти – протеини. Топлината се генерира при триенето на материала с повърхността на работните елементи при различна геометрия. Електрическата енергия се трансферира в топлина.

Предлаганите от Farmet методи на утилизация на топлината при екструдиране са EDSO Basic, EDSO Recu, EDSO Recu+ и EDSO Steam. EDSO Basic (например при екструдер FE1000) е с производителност 1100kg/hr. Това е най-опростеният и стандартен вариант, в който не се прилага рекуперация на енергия. Той предлага гарантирано качество на термично обработена соя и не е необходим източник на пара. Позволява бъдещо разширяване до версии Recu или Recu+. Недостатъците са, че при този вариант се наблюдава най-лошата специфична консумация на 1 тон преработен материал, а отпадната топлина не е оползотворена.

При EDSO Recu (FE1000) производителността на екструдера се увеличава до 1400kg/hr, запазвайки качеството на екструдирания материал. Аспирацията на отпадната пара спомага за индиректно затопляне в междинния бункер, което повишава температурата на семената (соя,фураж). Тази версия спестява енергия около 15kWh/t и намалява специфичната консумация на скъпата електроенергия. EDSO Recu+ (FE1000) и EDSO Steam (FE1000) надграждат до производителност 1600kg/h (при същия модел екструдер) и спестяват около 30kWh/t, използвайки добавяне на по-евтина енергия от електрическата – пара. При тях парата се добавя или в бункера, или директно в кондиционера. Инвестицията е с по-бърза възвращаемост, по-ниски оперативни разходи, по-ниска себестойност на готовата продукция и подобрена конкурентоспособност на производителя.

Принципното разделение по вид на материал бива екструдиране на соя (версия на екструдера DSO – Dry extrusion Soya), екструдиране на експелер и шрот от екстракция на семена (версия на екструдера DMC – Dry extrusion Meals and Cakes), екструдиране на зърнени и бобови култури (версия на екструдера WCE – Wet extrusion Cereals) и екструдиране на фуражни смеси (версия на екструдера WFM – Wet extrusion Feed Mixtures).

Електрическите инсталации и контрол са Classic – управляващо табло с копчета на панела (бутони с натискане, превключватели, потенциометри), Clever - PLC – тъч панел (FIC), Clever Max - PLC – тъч панел с честотно управление (FIC+FM), Clever/Clever Max Line – управляващ панел, който не е част от машините, а е инсталация, подходяща за цели линии.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com