АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 6, 2018

Енергийната ефективност отново ще бъде централна тема на Key Energy

Енергийната ефективност отново ще бъде централна тема на Key Energy

Тринадесет години след влизането в сила на Протокола от Киото с Парижкото споразумение, превърнало се в компас за политиките за намаляване на емисиите от CO2 и поставените от Европейския парламент цели за постигане на неутралност на въглеродните потоци до 2050г., темата е истинско предизвикателство и служи като опорна точка на Key Energy – панаирът на възобновяемата енергия за Средиземноморския регион. В Италия за постигането на поставените в Националната енергийна стратегия за 2030г. цели, включващи участие на възобновяемите енергийни източници в размер на 57% от производството на електроенергия, е необходимо повече от двукратно увеличение на производството от ветрогенератори и трикратно – от фотоволтаици.

В тазгодишното издание на Key Energy вниманието отново ще бъде насочено към соларната енергия и акумулирането, след първо представяне на секциите Key Solar и Key Storage през 2017г., със съществения принос на браншовите асоциации (Federazione Anie Rinnovabili, Italia Solare). Зала B5 отново ще бъде домакин на Key Efficiency, частта, посветена на технологиите, системите и решението за интелигентно използване на енергийни източници в промишлен контекст.

И тази година в частта Energy Room ще бъдат представени и дискутирани въпросите за енергийната ефективност в промишлеността, с теми като развитието на енергийната диагностика във връзка с указа за конвенционалните и неконвенционалните компании с широкомащабно потребление на енергия, инструменти за икономическа оценка на работата за подобряване на енергийната ефективност, и в областта на жилищното строителство, предоставяйки средства за оценка на нови договори и финансови механизми, посветени на енергийната ефективност на сградите и на стойността на ефективността на пазара на недвижими имоти.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com