АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 6, 2018

За преживни животни Едит 5 препоръчва Хай-Ийст блок

За преживни животни Едит 5 препоръчва Хай-Ийст блок

Хай-Ийст блок е продукт, разработен от научен екип гръцки специалисти от университета в Солун и френските специалисти от Lallemand. Водени от нуждите и стремежите на днешните животновъди за максимална ефективност, продуктивност и същевременно с това здрави животни, те създадоха Хай-Ист блок (HI-YEAST block).

Базирайки се на дългогодишни проучвания, опит и новите технологии, учените изобретиха блокче, което да съдържа така необходимите сол, минерали и витамини, но и живата мая Levucell SC, предназначена специално за преживни животни.

Хай-Ийст блок се произвежда в различни варианти – за сухостойни крави, за млекодайни крави, за овце и кози и за коне, поради различната необходимост от жива мая при отделните видове животни.

Живата мая Levucell SC е натурален начин за ускоряване на продуктивността. Тя увеличава млекодобива при овцете и козите от 100 до 260 грама на ден и от 1 до 2 литра при кравите на ден в зависимост от кондицията в която се намират животните. Помага за по-доброто усвояване на фуража и оттам за по-добра продуктивност.

При месодайните животни се наблюдава прираст от 100 до 200 грама на ден на глава добитък при говедата и от 50 до 130 грама на ден при телетата.

Хай-Ийст блок спомага за по-високата хигиена на млякото. Наблюдава се до 30% намаляване на соматичните клетки и риска от Ацидоза. Блокчето има доказан ефект върху чревната флора на животното.

Проучвания на университета в Милано показват влиянието на живата мая върху стабилната екосистема в червата. Благодарение на нея, фекалната популация на Еширихия коли значително намалява (60%) за сметка на добрата бактерия Lactobacilli (30%), което е сигурен знак за доброто влияние на Хай-Ист блок.

Представителят на гръцкия производител за българския пазар е варненската фирма Едит 5.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com