АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 6, 2018

Лебозол® с предложения за третиране на семената с хранителни елементи

Лебозол® с предложения за третиране на семената с хранителни елементи

Неразделна част от технологията на третиране на семената през последните десетилетия е добавянето на течни хранителни елементи към обеззаразителя, а Лебозол® като водещ европейски производител на течни торове има дългогодишен лабораторен и практически опит с подхранването на семената за посев.

Лебозол®-Тотал Кер е перфектно балансирана течна комбинация от макро- и микроелементи плюс аминокиселини, която влияе положително на покълването на семената и развитието на младите растения.

При температура на почвата от 13°C около 70% от наличния в почвата фосфор е недостъпен за младото растение. Лебозол®-Тотал Кер съдържа 10г/л фосфор в достъпна и усвоима форма, който ще подпомогне кълновете да развият стабилна коренова система, за да достигнат до необходимите им хранителни вещества от почвата, а резултатът е равномерно поникване. Достатъчното количество азот (120г/л, от които 1,5% е органично свързан) и калий (35г/л) ще стимулират старта без да затормозяват младото растение. 20г/л магнезий са напълно достатъчни да осигурят безпроблемна фотосинтеза в началните фази дори и при мрачно време.

Манган (20г/л), мед (4г/л) и цинк (6г/л) са микроелементите с жизненоважно значение за доброто презимуване и студоустойчивост на житни. Специално подбраната форма на тези хранителни микроелAементи ги прави напълно усвоими при всички видове почва и в широк диапазон на почвени рН-стойности.

Лебозол®-Тотал Кер съдържа 25г/л пълен набор аминокиселини, които директно се включват в изграждането на фитохормоните, а ефектът е отличен посев не само в началните фази. Освен това с мощното си антистресово действие аминокиселините ще подпомогнат младите растения да преодолеят по-лесно и с по-малко загуби неблагоприятните условия в чувствителните начални фази. Благодарение на естественото си свойство на прилепител, аминокиселините от животински произход способстват за равномерното разпределение и по-доброто свързване на обеззаразителя към семето, което подпомага растителнозащитното действие на препарата.

Изводът, който се налага е, че подхранването на семената с Лебозол®-Тотал Кер осигурява необходимото допълнително подхранване с макро- и микроелементи през първите седмици след поникване. Това е предпоставка за нормално и здраво развитие през следващите вегетационни фази.

Лебозол®-Микс за третиране на семена е течна смес на мед (32г/л), манган (114г/л) и цинк (61г/л) плюс 79г/л азот, който има за цел да осигури по-ефективното усвояване на микроелементите. Дозата на приложение е 2-3л/тон семена с обеззаразителя. Ударението в продукта е поставено върху елемента манган като най-важния микроелемент за повишаване студоустойчивостта на зимни житни. Допълнително наличието на манган в достъпна и лесно усвоима форма гарантира засилване на имунитета срещу бактериални инфекции на корените и на основата на стъблото. Манган е хранителният елемент, чиято достъпност се влияе в най-голяма степен от почвеното рН, като наличието на манган е най-ниско при рН-стойности между 6,5 и 7,5. Съдържанието на мед и цинк в продукта осигуряват наличието в началните фази на тези много съществени за житните култури хранителни микроелементи.

Дългогодишният опит с Лебозол®-Тотал Кер и Лебозол®-Микс за третиране на семена доказва, че вследствие употребата на продуктите младите растения се развиват по-здрави и по-силни, като преодоляват с по-малко загуби неблагоприятните за растеж периоди. Третирането на семената с хранителни елементи е икономически целесъобразно и има доказан стопански ефект.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com