АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 6, 2018

Маслото Shell Spirax S4 TXM с приложение при селскостопанска техника

Маслото Shell Spirax S4 TXM с приложение при селскостопанска техника

Spirax S4 TXM е масло тип "универсални течности" за тракторни трансмисии (UTTO) с качество премиум, предназначено за използване в трансмисии, хидравлични системи, маслопотопени спирачки и други спомагателни системи, инсталирани на селскостопански трактори и друга непътна техника. Одобрено е от водещите производители на селскостопанска техника и е подходящо за използване в по-голямата част от съвременните машини.

Shell Spirax S4 TXM се отличава с отлични антиокислителни, антикорозионни, антиразпенващи и намаляващи износването характеристики. В резултат използването на най-нова технология на добавки, водещи до по-голяма надеждност и намалено време за престой, се намаляват разходите и се увеличава ефективността на работа. Отличната течливост при ниски температури на маслото води до чувствителна промяна в хидравличните характеристики и плавно превключване на предавките от студено стартиране до максимални работни температури. В състава на Spirax S4 TXM влизат специално подбрани добавки и висококачествени базови масла, с което се постига добра течливост при ниски температури и устойчивост против износване. Има също и специални добавки, модифициращи триенето, които осигуряват оптимални работни характеристики, като свеждат до минимум шума от спирачките. Маслата Spirax S4 TXM се препоръчват за повечето мокри спирачни системи на селскостопанските трактори и прикачен инвентар.

Spirax S4 TXM може да се използва в приложения, за които се изискват течности тип Allison C-4. Подходящо е, когато се препоръчва вискозитетен клас 85W на SAE J 306. Пълен списък с одобрения и препоръки, както и съвети по всички аспекти на приложението на продукта, които не са засегнати в този материал, можете да получите от търговския представител на Shell за региона.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама  • Кампания stopillegal.com