АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 6, 2018

Плантис предлага имунотехнологията Акрамет при трайни насаждения

Плантис предлага имунотехнологията Акрамет при трайни насаждения

Българските фермери активно увеличават насажденията си с трайни насаждения и така те заемат значителен дял от земеделските площи у нас. Същевременно производителите активно преразглеждат сортовата структура на своите стопанства, отдавайки предпочитание на сортове, които са устойчиви на болести.

В тази връзка Научно-изследователски и технологичен център по земеделие Плантис предлага продукти и технологии, които решават важни проблеми в този дял от земеделието. По традиция, в центъра на въздействието на продуктите е не само интензивната физиология, но и активната и ефективна имунна система на растенията. При определени условия те са в състояние да се справят с голяма част от насекомните вредители, гъбните, бактериалните и вирусните заболявания чрез различни механизми за защита. Продуктите на НИТЦЗ Плантис предоставят тези условия и създават временна устойчивост – 25-35 дена, към много от посочените групи вредители и заболявания.

Основен продукт на Плантис, предназначен за трайни насаждения, е многофункционалният Акрамет Ултра, който е от групата на листните торове. Ултра е уникална технология, задействаща мощен имунен отговор към вредители и патогени както чрез ендогенен синтез на факторите на имунитета при растенията (салицилова и жасмонова киселина), така и интензивен синтез на инхибитори с металопротеинова природа на важни ензими за насекоми, гъби и бактерии. Ултра е силен синергист на фунгициди и инсектициди. Съвместното им приложение в растителната защита е непреодолима бариера за насекомните вредители и гъбните заболявания.

Ултра успешно противодейства и ограничава бактериозите при овощните култури и лозята – апоплексия при кайсията, огнения пригор при семковите и бактериалния рак по лозата. Съчетаването на имунна с химична растителна защита води до намаляване дела на химичната и съответно до по-чиста продукция. Ултра е продукт за екологично земеделие и продукцията може да се консумира непосредствено след пръскане единствено след обилно измиване. Пръсканията с Ултра са през 15-20 дена с 1-1,5 процентен разтвор. Препаратът е съвместим с фунгициди и инсектициди. Той позволява както намаляване на дозите им, така и броя на пръсканията. Много важни за добивите и борбата със заболяванията при овощните са двете пръскания през септември – в началото и около двадесетия ден от месеца. Те формират добива и подготвят растенията за зимния период и старта напролет. Именно тези пръскания са важни в борбата с бактериозите – апоплексия, огнен пригор, както и срещу бича при прасковите – къдравостта.

Приложението на Ултра при маслодайната роза също показа много добри резултатите – до 50% повече цвят с по-висок рандеман на масло, по-ниски разходи за растителна защита и съответно, по-рентабилно производство. Близък до този е икономическият ефект при овощните и лозята.

НИТЦЗ Плантис е в процес на разработка и изпитания на нов продукт за трайни насаждения, предназначен за зимни пръскания. Той има контактно фунгицидно действие, бактерициден ефект и прониква във всички пукнатини на кората, включително в самите пъпки, като образува защитен филм и не се отмива. Продължават също изпитанията на този продукт за приложението му при съхранението на плодове. „НИТЦЗ Плантис ще продължи да предлага и разработва свои високоефективни продукти и технологии за растениевъдството. Българската земеделска наука работи и очаква своите ценители“, споделят за читателите на АгроБио Техника от фирмата.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com