АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 6, 2018

Системи за вентилация на зърно от Schmelzer Bulgaria

Системи за вентилация на зърно от Schmelzer Bulgaria

За осигуряване на достатъчен въздушен поток в металните силози, в основата на съоръжението се залагат вентилационни канали. В тях се движи потокът, подаван от мощни вентилатори, които са разположени по диаметъра на силоза. Разликата с хоризонталните складове е в това, че предназначението на силозите е единствено за съхранение на зърно, а хоризонталните складове могат да бъдат използвани за съхранение на различни други продукти и машини. Поради тази причина задачата за осигуряване на вентилация в хоризонталните складове за съхранение на зърно е с известна сложност. Тя допълнително се усложнява и от намирането на решение за мониторинг и контрол на параметрите на съхраняваното зърно.

За вентилацията на зърно в плоски складове съществуват различни решения и най-популярни понастоящем са вкопаните в пода канали и вентилацията посредством полу-тръби, подреждани по дължината на склада. И двете решения имат своите предимства и недостатъци, като най-съществено е, че и двете системи са относително скъпи – при вкопаните канали има доста строителна работа, а при системите с полу-тръби съществува голяма вероятност от тяхното разрушаване при изпразването на склада.

Добра алтернатива са телескопичните вентилационни тръби. Вентилацията с тях не изисква голяма първоначална инвестиция, лесно се изваждат от склада дори затрупани със зърно и могат да бъдат използвани години наред. Пионер в предлагането на телескопични вентилационни тръби у нас е българо-немската фирма Schmelzer Bulgaria, дъщерна на големия немски производител Ambros Schmelzer & Son. Тя предлага всички решения за вентилация на зърно в плоски складове и метални силози – от подови вентилационни формировани канали до телескопични вентилационни тръби, както и необходимите за всякакви складови обеми вентилатори с мощност повече от 22kW.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com