АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 6, 2018

Технопанел достави панели за изграждане на предприятие край Разлог

Технопанел достави панели за изграждане на предприятие край Разлог

През изминалата година фирма Технопанел достави панели за един от най-големите обекти в района на град Разлог – село Дагоново, община Белица.

Обектът е направен със средства по европейска програма за развитие на селските райони и представлява предприятие за преработка на плодове. Застроената площ е приблизително 7000 квадратни метра, като има около 3000 квадратни метра хладилни помещения и камери за шоково замразяване с дебелина на панелите 200mm. Разхождайки се в помещенията, дори все още без да работи климатичната инсталация и компресорите, се усеща прохлада на фона на горещите температури навън, което само по себе си доказва качествата на сандвич панелите за изграждане на обекти с различно предназначение. Тяхната цел е да поддържат добър микроклимат в помещенията с ниски енергийни разходи.

Сандвич панелите, предлагани от Технопанел, са изработени от висококачествени материали, които им осигуряват отлични физико-механични свойства. Поради тази причина имат широк спектър на приложение. Изключителните им топлоизолационни качества се дължат на физичните свойства на полиуретановата твърда пяна. В обекта са използвани стенни хладилни панели TFACE T с трапецовидно оребряване със сърцевина от полиуретановата твърда пяна. В зависимост от дебелината си те се делят на панели за хладилни камери с положителна температура и панели за хладилни камери с отрицателни температури. Панелите имат следните основни характеристики: изключително добра топлоизолационна способност – λ=0.023W/mK; плътност – ρ=60kg/m3 – изключително леки, което благоприятства за олекотяване на носещата конструкция и собственото тегло на строителните елементи; носимоспособност – ≥150kPa; лесни са за работа и монтаж.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com