АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 6, 2018

Хрансервизинженеринг предлага токсинбайндера МУЛТИТОКС

Хрансервизинженеринг предлага токсинбайндера МУЛТИТОКС

Голяма част от добива на зърнени култури, използвани за фураж, тази година са с влошени качества заради обилните и продължителни валежи. Фермерите са поставени пред големи предизвикателства поради риска от поява и разпространение на микотоксини. Микотоксините са вторични токсични метаболити на микроскопични гъбички (плесени), образуващи се преди и по време на прибиране на реколтата или при неправилно съхранение на зърнените култури.

Наличието на микотоксини в по-големи количества влошава качеството на произведения фураж, което пряко се отразява и върху продуктивността на животните, като при тях е възможна поява на т.нар. микотоксикоза. Някои от признаците є са забавен темп на растеж, намален прием на фураж и непълноценно използване на хранителните вещества. Най-добрият начин за справяне с микотоксините е влагането на токсинбайндери, които се свързват с микотоксините и ги извеждат от организма.

Хрансеризиженеринг пусна на пазара продукт с регистрирана търговска марка МУЛТИКОКС, който е изработен по изцяло нова технология. Той комбинира различни съставки в борбата срещу микотоксините, откриващи се в суровините, и така спомага за контрола им. Продуктът намалява значително загубите на енергия във фуража, повишава усвоимостта на дажбата и увеличава приема є от животните. Резултатът, който постига стопанството, е запазване на високата продуктивност, осигуряване на планирания прираст и подобряване здравния статус на животните. МУЛТИТОКС е проектиран, за да бъде използван рутинно за предотвратяване на проблеми в стопанството, както и за поддържане на качествено ниво и висока продуктивност във фермата. Продуктът предоставя за фуражния сектор обединен отговор при проблеми вследствие развитието на плесените.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com