АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 7, 2018

Автоматизирано пълнене и изпразване на хоризонтални складове

Автоматизирано пълнене и изпразване на хоризонтални складове

Предимствата на хоризонталните складове за зърно привличат все по-голям интерес, а съвременното строителство прави изграждането им лесно. Наред с това, предназначението им може гъвкаво и лесно да се променя в хода на стопанската година. Хоризонталният склад позволява разделяне на различна продукция и едновременното є съхранение в една площ, водещо до висок инвестиционен интерес сред зърнопроизводителите. Когато хоризонталният склад е обезпечен с автоматизирано пълнене, тогава той се превръща в истинско средство за съхранение на големи количества зърно, при запазване на най-добрите му параметри. Ако се добавят вентилация и температурен контрол, той се превръща в склад за дългосрочно съхранение на зърно.

„За решаването на тази задача у нас ще откриете надежден партньор. В партньорство с испанската фирма ILPERSA, част от групата Agralex, именитият производител на каучукови ленти за транспортьори и елеватори Ellegaard от Дания, производителя на кофички за елеватори Stiff от Франция, можем да обезпечим автоматизацията и механизираното пълнене на вашия хоризонтален склад. И за да бъде съхранението на зърно пълноценно, предлагаме също и вентилация с вкопани вентилационни канали или телескопични вентилационни тръби за аерация. Показателите за съхранение на зърното са от критична важност и затова е необходимо да бъдат следени температурата и неговата влажност. В Агри Партнерс имаме решение и на този въпрос – системата за температурен контрол Gescaser“, споделиха от компанията. Сред референциите на фирмата са четири склада в две стопанства на Бревис с общ обем на съхранение повече от 25000m3, два склада на ЕТ Елвекс с общ обем от 20000m3. Клиенти на фирмата са също ЕТ Декаданс, ЕТ Камен Шишков, ЕТ ИСМ-91, Кронос Агрохолдинг, ЕТ ТЕРА, Севан и много други.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com