АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 7, 2018

Адара Инженеринг предлага помпени системи GRUNDFOS за напояване

Адара Инженеринг предлага помпени системи GRUNDFOS за напояване

Развитието на техниката за добиване на вода, пренос и напояване е в посока постоянно намаляване на разходите чрез повишаване ефективността на задвижването на помпите и помпените системи, както и с постоянното усъвършенстване на механичните и хидравлични конструкции на съоръженията. Не е изключение и поведението на световния лидер в производството на помпи и помпени системи GRUNDFOS – със своята изключително богата гама помпи и помпени системи.

Помпите за подпочвени води, изработени от висококачествена неръждаема стомана, от серия SP, както и техните разновидности имат вградени или външни честотни регулатори, осигуряващи дебити до 470m3/h и напори до 670m. Характерни черти за серията са високата ефективност, дългия експлоатационен период, множеството принадлежности за управление и защита, с приложения както в големи, така и в малки стопанства и ферми. Хоризонтални едностепенни и вертикални многостепенни помпи от серии NB, NBG, NK, NKG, CR, както и техните разновидности с вградени или външни честотни регулатори, могат да се използват за водоснабдяване и напояване от открити водоизточници. Помпите работят в области на дебит до 1000m3/h и напори до 160m (NB. NBG, NK, NKG), и до 180m3/h и напори до 250m (CR).

В оранжерийното производство намират приложение помпите за отопление и климатизация от серии ТР, MAGNA3, MAGNA1 и най-новите попълнения – интелигентни помпи с вградени честотни регулатори от серии TPE3 и TPE2. С помпи на фирма GRUNDFOS се изграждат автоматизирани дъждовални напоителни системи, системи за изкуствена мъгла, системи за капково напояване. Сериозно присъствие на помпи GRUNDFOS има при отвеждането и обработката на отпадни води в процесите на преработка на селскостопанска продукция, както и в процесите на дозиране.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама  • Кампания stopillegal.com