АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 7, 2018

Ефективна преработка и използване на биомаса

Ефективна преработка и използване на биомаса

Горд победител на EnergyDecentral Innovation Award 2018 е revis bioenergy. Изобретателният екип от Мюнстер има удоволствието да донесе тазгодишния златен медал. „Много сме доволни, че международното жури призна потенциала на нашата технология. С Poultry Profit ще променим съществено пазара на биогаз“, съобщи Бенджамин Франке, ръководител на отдела „Международно бизнес развитие“.

Използването на субстрати с високо съдържание на азот, като птичи тор, за производство на биогаз, може да доведе до загуба на ефективност, тъй като амонякът възпрепятства ферментацията и дори може да я стопира. За да не се стигне до това, дялът на птичи тор от общото количество на субстратния микс трябва да бъде ограничен или трябва да се добавят ексципиенти (инертни пълнители) за ферментация. Въпреки това, високият процент на азот в използваната биомаса води съответно и до по-голямо количество на азот в получения субстрат. Земеделските земи могат да бъдат наторени икономично само, ако са в близост до биогазовата инсталация. Максималното количество, което може да се използва за торене, се достига бързо поради високото съдържание на хранителни вещества. Алтернативен транспорт или преработване на субстрата, обаче, е много скъпо.

С Poultry Profit от revis bioenergy е възможно за пръв път да се отстрани голяма част от азота в биогазовата инсталация, преди използването му в биомасата, и да се получи разтвор на амониев сулфат, който е добре известен разрешен тор. В допълнение на този ефект, неговият транспорт е икономически изгоден. В резултат на това, сега е възможно за пръв път да се разграждат богати на амоний вещества и да се използват енергетично в голям мащаб, след съответната обработка, а не само като примеси в инсталациите за биогаз. Освен това се получават ценни компоненти за торене.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com