АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 7, 2018

Машини за преработка и почистване на семена от ELICA

Машини за преработка и почистване на семена от ELICA

Една от първите линии на специализацията на ELICA са машините за преработка и почистване на семена. Въздушноситовият сепаратор, кръстен на компанията ELICA, работи на три принципа на почистване - аспирация, грубо и фино почистване, и калибриране. Широката гама от почистващи машини, предлагани от ELICA, включва машини с голяма ефективност и отлична производителност за всички видове семена. Едно от предимствата на тези машини е разположението на задвижващия вал. Вместо да се монтира върху рамата, системата е конструирана така, че да бъде монтирана на долната люлка, намалявайки вибрациите. По този начин се удължава експлоатационния живот на оборудването, позволява монтаж на машините без тежки фундаменти и укрепване.

ELICA предлага своите почистващи машини с аспирации с отворен и затворен цикъл на работния въздух. Докато първата изисква допълнително оборудване като циклони, то аспирацията със затворен цикъл рециклира въздуха вътре в машината. При работа с тази аспирация се подобрява работната среда, намаляват се разходите за електроенергия, отопление на помещенията и поддръжка. Други предимства на тази аспирационна система са свързани с предотвратяването на замърсяването на околната среда. Така също тя позволява климатизиране на работното помещение и спестяване на място и енергия. Не на последно място, аспирацията със затворен цикъл улеснява инсталирането на въздушноситовия сепаратор, поради липсата на нужда от допълнителни съоръжения като циклони, за утаяване на леката фракция.

Автоматичната система за управление осигурява управление и фина настройка на аспирацията. Софтуерът, разработен изцяло от екипа на ELICA, позволява на оператора на машината да създава, съхранява, организира и използва отново фиксирани настройки. Тези предварителни настройки спестяват време при подготовката на машината за различни видове култури, споделиха от фирма ELICA.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com