АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 7, 2018

Необходимост от торене на лозовите насаждения с Неохим

Необходимост от торене на лозовите насаждения с Неохим

Като многогодишно растение лозата остава на постоянно място 30-40 и повече години. През този период, ежегодно с реколтата, пръчките и листата, от почвата се изнасят големи количества хранителни вещества. От 1 декар лозата извлича около 9кг азот, 3кг фосфор и 10кг калий. За да се развиват нормално лозите, е необходимо по някакъв начин да се възвърнат отнетите с реколтата хранителни елементи. Това е възможно единствено чрез торене. В противен случай лозите непрекъснато ще отслабват и добивите ще намаляват. При торенето на лозята в почвата се внасят главно азот, фосфор и калий. Всеки от тези елементи оказва специфично въздействие върху растежа и плододаването на лозата. Азотът е необходим главно за растежа на лозите. При недостиг на азот гроздето и леторастите остават по-дребни и недоразвити, а листата придобиват жълтеникав оттенък. Излишъкът на азот предизвиква много буен растеж, а листата остават интензивно зелени до късно през есента. Зърната стават по-едри, но по-воднисти и по-често се нападат от сиво гниене. Пръчките недозряват и са по-чувствителни на студ. Виното по-трудно се избистря и растенията са предразположени към болести. Многo високите дози азот дори потискат растежните процеси и намаляват добива. Фосфорът е особено необходим по време на цъфтежа на лозите. Фосфорът спомага за по-доброто узряване на пръчките и гроздето и с това за подобряване качеството на виното. При недостиг на фосфор добивът намалява, а растежът на леторастите и листата отслабва. Калият е много необходим на лозовото растение през периода на узряване на гроздето и пръчките. Той спомага за натрупване на повече захари в гроздето и за по-добро узряване на пръчките, а оттук и за повишаване на студоустойчивостта им. При недостиг на калий листата в началото на есента потъмняват и стават чупливи.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com