АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 7, 2018

Оптимално силажиране със Spray-On Silo Cover

Оптимално силажиране със Spray-On Silo Cover

Изобретението на TFZ (Център за технологии и поддръжка в Експертния център за възобновяеми суровини в Щраубинг), е другият носител на златен медал за иновации EnergyDecentral. За оптимален процес на силажиране и малки загуби, биомасата трябва да се съхранява добре уплътнена и без достъп на въздух. За херметизацията е необходимо да се създаде конструкция от фолио, брезент, защитни мрежи и фиксиране с тежести за кратко време след запълването на силажовместилището, което е съпътствано от висок технически разход и труд. Тъй като за биогазовите инсталации, силажните купи имат особено големи размери, в допълнение към работното натоварване, безопасността на труда при покриване на силажа, също е от голямо значение.

Иновативното покритие за силажи, което разработи TFZ, може значително да намали работното натоварване и да осигури значително подобрение в професионалната безопасност. Процесът се основава на втвърдяващ се материал от възобновяеми източници, който се смесва локално от два компонента и се напръсква върху силажа. След това материалът се втърдява, образувайки херметичен защитен слой, който има подобни на фолио за силаж характеристики по отношение на газопропускливостта и издръжливостта на опън. Обърнато е внимание на хранителната безопасност на покритието, при избора на неговите компоненти, което му позволява да бъде внесен в инсталацията за биогаз, като субстрат, заедно със силажа. Разпръскващото силажно покритие от TFZ, базирано на възобновяеми ресурси, представлява съвсем нов процес, който може да реши сериозни проблеми при херметизацията на силажа.

Основните цели на TFZ са подкрепата на селското стопанство, преработката и използването на възобновяеми ресурси, разработването и тестването на продукти и методи, и трансфера на технологии чрез демонстрация и обучение.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com