АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 7, 2018

Партньорство на НИК и Kverneland за по-ефективно земеделие

Партньорство на НИК и Kverneland за по-ефективно земеделие

На 1-ви Октомври 2018г. в София, компанията за прецизно земеделие НИК стана ексклузивен представител на продуктовите линии Kverneland, на норвежката компания Kverneland Group, след години развитие на българския пазар и принос за усъвършенстване на селскостопанския сектор. Сътрудничеството не само разширява портфолиото, а се очаква да допринесе за цялостно развитието на земеделието в страната ни.

Това ще се случи благодарение на автоматизацията и високотехнологичните земеделски дейности, които ще бъдат задвижвани от синергията между продуктите на Kverneland и опита, който НИК имат на българския пазар. Очаква се партньорството да допринесе и за решаване на някои текущи предизвикателства – нуждата от производство на повече и по-качествена храна с по-малко ресурси, както и най-често срещаните от земеделците проблеми - повишаването на разходите и липсата на хора. Така двете компании заедно допринасят за ефективно и устойчиво земеделие.

Kverneland е водеща международна компания, занимаваща се с разработката, производството и дистрибуцията на земеделска техника, инвентари и услуги, и се явява един от основателите на ISOBUS стандарта. Чрез нейното продуктово фолио, НИК ще спомогне за модернизиране на инвентарите и ще въведе интелигентни решения и автоматизация на различни земеделски процеси.

Започвайки от плугове, които се управляват чрез ISOBUS протокол, торачки, пръскачки и сеялки, компаниите ще обединят усилия във възможността всяка една операция да се управлява директно от терминала (компютъра) в кабината на трактора. По този начин физическият труд, който механизаторите ежедневно полагат, ще бъде сведен до минимум. Възможността за ISOBUS комуникация между машини, инвентари и терминали на различни производители е водеща тема в агробизнеса не само в Европа, но и у нас.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com