АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 7, 2018

EnergyDecentral ще представи енергийни решения за селското стопанство

EnergyDecentral ще представи енергийни решения за селското стопанство

Като водещ търговски панаир за професионалисти от децентрализирания енергиен сектор, EnergyDecentral 2018 отново ще предостави международна техническа програма с форуми, спецификации и информация за актуални теми в областта на биогаза, биогенните твърди горива, системи за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (CHP), вятърна, слънчева и “умна” енергия. Новаторски разработки от енергийната индустрия ще получат медали за иновации „EnergyDecentral“.

Около 300 изложители ще представят най-новите тенденции и международни разработки, свързани с децентрализираното снабдяване с електро- и топлоенергия на събитието, което е свързано с EuroTier - световното изложение за животновъдство. „EnergyDecentral има ясни взаимодействия с EuroTier. Животинските отпадъци са ценна суровина за инсталациите с анаеробно разграждане, като технологиите, използвани за смилане, смесване и дозиране на субстратите при храненето на животните и тези, използвани при биоенергията, са сходни. Транспортните системи за течности и твърди вещества, изсушаването и съхранението на материалите в децентрализираното производство на енергия и в животновъдството, е друга обща черта, и в крайна сметка, системите използвани за наблюдение на всички процеси в двата сектора, имат много общо. Като потребители на топлина и електричество не е изненадващо, че животновъдите са се възползвали от системите за производство на енергия в собствения си бизнес, като всеки излишък се продава и изнася за електроснабдителните мрежи“, заяви ръководителят на проекта Marcus Vagt от DLG.

Tази година в EnergyDecentral подробно ще се разгледат нововъзникващите системи за съхранение на енергия. Фотоволтаичните системи остаряват, a съвременните системи „all-in“, които покриват голяма част от енергийните изисквания на фермата, набират скорост. Посетителите на EnergyDecentral ще могат да присъстват на шоу на живо, където ще бъдат представени този вид технологии.

Акцент тази година ще има върху биогенните твърди горива като дървените трупи, стърготини, талаша, триците, сламата и др., които могат да се използват за производството на енергия. На EnergyDecentral ще се представят машини за събиране и обработка на дървесина, слама и “енергийни гори” (гори с кратък цикъл на ротация). Един хектар гори може да произвежда енергия, равняваща се на около 5000 литра отоплително гориво година след година, така че не е изненадващо, че земеделците с частни гори или по-бедни земи, които биха могли да се култивират за биомаса, се интересуват от проучването на различни възможности.

Биогенните твърди горива ще бъдат и в центъра на международния конгрес „Европейското Биоенергийно Бъдеще“ (EBF), което ще се провежда в EnergyDecentral за първи път тази година. Конвенцията за Биогаз, най-голямото място за срещи в сферата на биогаза, ще се завърне на изложението на Хановер и тази година. Ще бъдат дискутирани темите: „Ферментация на слама“, „Пост ЕЕГ (Немски закон за възобновяемата енергия)“, „Бензиностанция на бъдещето“, „Малки анаеробни инсталации“, „Биогорива в селското и горското стопанство“, както и темата за превантивна поддръжка на моторните системи за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (CHP). Използването на сензори за мониторинг на машините, така че проблемите да се идентифицират преди повреда, става все по-важно при децентрализираното енергоснабдяване.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com