АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 7, 2018

Започнахме работа по мащабна инвестиционна кампания

Разговор с г-н Неделин Василев, Мениджър продажби в Технопанел

Започнахме работа по мащабна инвестиционна кампания

В началото на нашия разговор, бихте ли разказали на читателите на списание АгроБио Техника, какви са последните новости, свързани с фирма Технопанел?
Тази година Технопанел ЕАД навлезе във второто десетилетие от своето развитие. Досега ние се утвърдихме като лидер на българския пазар, като делът ни в бранша значително надвишава 30%. Затова още в началото използвам случая да благодаря на своите колеги, клиенти и партньори, без чиято всеотдайност и подкрепа не бихме се гордели с такъв успех. Радвам се, че тази подкрепа се превръща в едно устойчиво развитие и трасира все по-повсеместното ни присъствие на пазара на продукти за строителство.

През 2018 година Технопанел ЕАД започна мащабна инвестиционна кампания, свързана с увеличение на производствения капацитет на предприятието и цялостно подобряване на обслужването на клиентите. Работата на компанията на четирисменен режим на производство скъси значително сроковете за изпълнение на поетите поръчки и доведе до увеличение на продажбите и броя нови клиенти. Започнахме работа по обновяване на охладителните и опаковъчни системи на фабриката, разширение на складовите стопанства за суровини и готова продукция, въвеждане на ноу-хау при производство на сандвич панели с минерална вата, което значително намалява загубите и времето за производство. Смело мога да потвърдя лидерската ни позиция на пазара в България и през 2018 година, и вярвам че клиентите ни виждат в Технопанел освен познаваем производител на сандвич панели и доверен партньор.

Бихте ли споделили кои ваши продукти намират най-добър прием в селскостопанския сектор у нас?
Всички продукти на Технопанел са добре познати в сектора. За изграждането на производствени, складови, хладилни, логистични бази нашите системи за индустриално строителство са добре представени на пазара. Технопанел и през 2018 година продължи успешната си работа с производителите на селскостопанска продукция, животновъди, земеделски производители, преработватели в хранително-вкусовата промишленост. Добре приети на пазара са покривните панели за животновъдни ферми със зоомембрана и стъклопласт, хладилните сандвич панели със специални покрития на ламарината, устойчиви на агресивната среда в мандри, кланици и други.

В продължение на това, бихте ли посочили примери за успешно реализирани обекти през последните години?
Успешно реализиран е всеки проект, след който нашите продукти и услуги биват потърсени отново. Както споменах по-рано, ние работим и с големите и със средните, и с малките производители и преработватели в сектора. Добре развитата ни търговска мрежа от дистрибутори и търговски представители в България и на Балканския полуостров, инженерния екип на Технопанел и постоянно усъвършенстваните производствени практики на дружеството, ни позволяват да устояваме на предизвикателствата на пазара и да бележим ръст в производството и продажбите, и през 2018 година.

Какви събития и участия в изложения, посветени на селското стопанство, планирате за следващата година?
Традиционно, Технопанел участва на значимите изложения в сектора и у нас, и в чужбина. През 2019 година ще засилим участията си в подобни мероприятия извън страната, което ще гарантира на компанията увеличението на износа. Пожелавам на Вас и Вашите читатели успешно приключване на годината, още по-добра и успешна нова 2019 година. Сигурен съм, че заедно, всички които произвеждат и работят съвестно и усърдно, ще успеем да задържим и увеличим растежа на българската икономика.

В заключение ще пожелая едно успешно приключване на годината на нашите клиенти, партньори, конкуренти. Очаквам всички ние да работим и да се развиваме в една просперираща, с добри практики и правила, икономическа среда. Ако тя е налице, считам че безпроблемно ще защитим един основен принцип в работата ни – българското е символ за качество.